NINI KILITOKEA KWA SIKU YA BWANA? | World Challenge

NINI KILITOKEA KWA SIKU YA BWANA?

David Wilkerson (1931-2011)February 27, 2020

Siku za Jumapili ilikuwa siku iliyowekwa kando kama Siku ya Bwana, siku ya kumwabudu Mungu na kupumzika kutoka kwa shughuli zingine zote. Leo, hata hivyo, Jumapili sio siku takatifu tena. Kwa kusikitisha, Wakristo wengi hawaangalia tena Jumapili kama siku ya kutanguliza shughuli za Kikristo. Mamilioni ya waumini wanaweza kuonekana wakielekea kwa maficho ya familia zao – kufanya baraza kwenye milimani, nyumba katika vijijini, kwenye chafu katika ziwa. Kwao, Jumapili ni siku moja kubwa ya kucheza Boating, kuogelea, kuzama, kwenda kwenye safari za kusafiri au safari za nje.

Je! Bwana anasema nini juu ya Sabato? Kwa kweli, katika sehemu moja, Musa alisema, "Bwana amewapa ninyi hiyo Sabato ... kwa hiyo watu walipumzika siku ya saba" (Kutoka 16:29-30). Kwa maneno mengine, Sabato ilikuwa na maana kama zawadi kutoka kwa Mungu kwa mwanadamu - na ilikuwa na kusudi takatifu. Unaona, sabato inamaanisha, kwa kweli, "kukomesha," au, "kuacha kile unachofanya." Na amri ya nne inatuambia, "Kumbuka siku ya Sabato uitakase" (Kutoka 20:8).

Bibilia inaelezea hivi: "Siku sita utafanya kazi, na kufanya kazi yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote ... kwa maana, katika siku sita Bwana alifanya mbingu na dunia, bahari, na vitu vyote vilivyomo, na kupumzika siku ya saba; kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato na kuitakasa” (Kutoka 20:9-11).

Inamaanisha nini kuweka Sabato kuwa siku takatifu? Ikiwa sio tu suala la utii wa kisheria, na ni mwadhimisho wa kiroho, basi ni lazima tufanye nini?

Kwa kweli inajumuisha kupumzika - kupumzika kwa mwili - lakini kuna pumziko kutakatifu ambapo huanza ndani ya roho: "Kwa hivyo mabaki ya watu wa Mungu" (Waebrania 4:9). Kupumzika ni nini? Ni kuwekewa mizigo yetu ya dhambi kwa Kristo! Mungu anatuita tuishi siku zetu zote bila woga na wasiwasi - kutembea katika Roho, bila mzigo mzito zaidi.

Wapenzi wangu, furahiya msimamo wako katika Kristo, na kila siku iwe siku ya Sabato kama unamheshimu.

Download PDF