NINI KINACHOWEZA KUTOSHELEZA ROHO YAKO? | World Challenge

NINI KINACHOWEZA KUTOSHELEZA ROHO YAKO?

David Wilkerson (1931-2011)December 11, 2020

Katika Zaburi ya 27, Daudi anamsihi Mungu katika sala kali ya dharura. Anaomba katika mstari wa 7, "Sikia, Ee Bwana, wakati nalia kwa sauti yangu; unirehemu pia, na unijibu." Maombi yake yanalenga hamu moja, tamaa moja, kitu ambacho kimekuwa kikimla kwake: "Jambo moja nimemtaka Bwana, ambalo nitalitafuta" (27:4).

Daudi anashuhudia, “Nina ombi moja, Bwana, ombi moja. Ni lengo langu muhimu zaidi maishani, maombi yangu ya kila wakati, jambo moja ambalo ninatamani. Nami nitaitafuta na yote yaliyo ndani yangu. Jambo hili moja linanitumia kama lengo langu.”

Je! Ni kitu gani hiki ambacho Daudi alitamani zaidi ya yote, kitu ambacho angeweka moyo wake kupata? Anatuambia: "Ili niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ili nione uzuri wa Bwana, na kuuliza katika hekalu lake" (27: 4).

Usikose: Daudi hakuwa mtu wa kujizuia, aliyejiepusha na ulimwengu wa nje. Hakuwa mtawa, akitafuta kujificha mahali penye jangwa la upweke. Hapana, Daudi alikuwa mtu mwenye bidii wa kutenda. Alikuwa shujaa mkubwa, na umati mkubwa wa watu waliimba ushindi wake vitani. Alikuwa pia mwenye shauku katika sala yake na kujitolea, na moyo uliotamani Mungu. Na Bwana alikuwa amembariki Daudi na matamanio mengi ya moyo wake.

Hakika, Daudi alionja kila kitu ambacho mtu angeweza kutaka maishani. Alikuwa amejua utajiri na utajiri, nguvu na mamlaka. Alikuwa amepokea heshima, sifa na kusifiwa na wanaume. Mungu alikuwa amempa Yerusalemu kama mji mkuu wa ufalme na alikuwa amezungukwa na wanaume waliojitolea ambao walikuwa tayari kufa kwa ajili yake.

Zaidi ya yote, Daudi alikuwa mwabudu. Alikuwa mtu anayesifu ambaye alitoa shukrani kwa Mungu kwa baraka zake zote. Alishuhudia, "Bwana aliniwekea baraka kila siku."

Kwa kweli, Daudi alikuwa akisema, "Kuna njia ya kuishi ninayotafuta sasa - mahali pa kukaa katika Bwana ambayo roho yangu inatamani. Ninataka uhusiano wa kiroho usiokatizwa na Mungu wangu. ” Hivi ndivyo Daudi alimaanisha wakati aliomba, "Ili niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ili kutazama uzuri wa Bwana, na kuuliza katika hekalu lake" (27:4).

Download PDF