NINI MOSE ALIJUA JUU YA MWONGOZO | World Challenge

NINI MOSE ALIJUA JUU YA MWONGOZO

David Wilkerson (1931-2011)March 10, 2020

Musa alikuwa ameshawishika kwamba bila uwepo wa Mungu maishani mwake, haikuwa na maana kwake kujaribu kitu chochote. Alipozungumza uso kwa uso na Bwana, alisema, "Ikiwa uwepo wako hauendi pamoja nasi, usituchukuwe kutoka hapa" (Kutoka 33:15). Alikuwa akisema, "Bwana, ikiwa uwepo wako hutakuwa pamoja nami, basi mimi sitakwenda popote. Sitachukua hatua moja isipokuwa ninahakikishiwa kuwa wewe ni uko mbali yangu!"

Musa alijua kuwa uwepo wa Mungu katika Israeli ndio uliowatenga watu mbali na mataifa mengine yote. Na hivyo ndivyo ilivyo katika kanisa la Yesu Kristo leo. Kitu cha pekee kinachotutenganisha na wasioamini ni uwepo wa Mungu - kutuongoza, kutuelekeza, kufanya mapenzi yake ndani, na kupitia sisi.

Musa hakujali jinsi mataifa mengine yalipata mwongozo wao, kuunda mikakati yao, kuendesha serikali zao au kuelekeza vikosi vyao. Falsafa yake ilikuwa, "Tunafanya kazi kwa kanuni moja tu. Njia pekee ya sisi kuongozwa au kutawaliwa, kufanya vita na kuishi katika ukiwa huu, ni kuwa na uwepo wa Mungu pamoja nasi!"

Mungu alijibu maneno ya ujasiri ya Musa kwa njia hii: "Uwepo Wangu utaenda nawe, nami nitakupa kupumzika" (33:14). Ahadi ya ajabu kama nini! Neno la Kiebrania la "kupumzika" hapa linamaanisha "fanaka na utulivu." Mungu anasema, "Haijalishi ni maadui au majaribu gani unayokabili, utaweza kupata pumziko la utulivu ndani yangu."

Mwili wa kanisa ambalo lina uwepo wa Mungu katikati yake litaishi, kusonga na kuabudu kwa utulivu waaminifu kwa Bwana wakati wote. Ndivyo ilivyo kwa kila Mkristo. Ikiwa una uwepo wa Yesu katika maisha yako, utapata agizo la kimungu la Mungu. Utakuwa na amani na utulivu, bila wasiwasi na wasiwasi, hakuna kukimbia huko na huko kutafuta mwongozo, hakuna maana kuanguka chini. Njia gani bora sana ya kuishi!

Download PDF