NJIA YA UTAKATIFU | World Challenge

NJIA YA UTAKATIFU

David Wilkerson (1931-2011)February 26, 2020

"Sisi, kwa kuwa wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na mmoja mmoja, na viungo, kila mmja kwa mwenzake" (Warumi 12:5). Kwa imani, sisi ni washiriki wa mwili wa Kristo, iliyopitishwa katika familia moja. Hakuna tena mweusi, mweupe, njano, kahawia, Myahudi au Mtu wa Mataifa. Sisi sote ni damu moja - mtu mpya - katika Kristo Yesu! Na kwa sababu ya kazi ya Kristo msalabani, mwanadamu hangeweza kuwa mtakatifu kwa matendo mema, matendo mema, juhudi za wanadamu au kupigwa kwa mwili.

"Baada ya kumaliza kabisa uadui katika mwili wake; ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mmoja mpya ndani ya nafsi yake, na hivyo kufanya amani" (Waefeso 2:15). Mtu mmoja tu ndiye angekubaliwa na Baba: mtu mpya, aliyefufuka. Na wakati mtu huyu mpya alipomletea Baba yake wote waliomwamini, Baba alijibu, "Ninawapokea wote kama watakatifu, kwa sababu mko ndani ya mtoto wangu mtakatifu!

Tumetiwa muhuri na Roho Mtakatifu. "Ili wakati wa utimilifu wa nyakati apate kukusanyika pamoja katika vitu vyote ndani ya Kristo ... Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neon la kweli, habari njema ya wokovu wenu; ambaye kwa kumwamini pia, mlitiwa muhuri na Roho Mtakatifu wa ahadi" (Waefeso 1:10, 13). Kwa hivyo unaona, utakatifu sio kitu tunachofanya, au kufikia, au kufanyia kazi. Badala yake, ni kitu tunaamini! Njia ya utakatifu sio kupitia uwezo wa kibinadamu bali kupitia imani.

Ujumbe wa Mungu juu ya utakatifu hauhusu mambo ya nje. Ni juu ya imani- naye anaifanya iwe wazi na rahisi. Hii ndio jibu lake la ajabu kwa kilio cha wasiwasi cha umati wa Wakristo ambao wana kiu cha uelewa wa jinsi ya kuwa watakatifu. Sisi ni watakatifu tunapopumzika katika utakatifu wake!

Wapendwa, vua kutegemea mwili wote na utangaze hii: "Nadai utakatifu wangu ulio katika Kristo Yesu. Mimi ni sehemu ya mwili wake, na Baba yangu ananiona kama mtakatifu - kwa sababu mimi niko ndani ya Kristo!"

Download PDF