NYAKATI NGUMU HUFUNUA MIOYO YETU | World Challenge

NYAKATI NGUMU HUFUNUA MIOYO YETU

Gary WilkersonMarch 9, 2020

Fikiria jinsi Ukristo "wa kawaida" unavyoonekana leo katika mwamini wa kawaida. Mtu huyu ni mtu wa kujitafutia mwenyewe, anapenda sana vitu, na mtumiaji wa vitu. Uchaguzi wake wa kila siku ni juu ya kuboresha maisha yake. Hiyo inajumuisha miradi yake ya kiroho; kutoka kwa vikundi vyake vya kanisa kwenda kwenye vipindi mtandaoni,  na anapakua kwenye semina anazohudhuria.

Hakuna kitu kibaya na yoyote ya mambo haya. Bwana wetu anataka maisha yetu abarikiwe. Lakini kwa Wakristo wengine haya sio zaidi ya mambo ya kidunia. Ni juu ya uboreshaji wako, sio ufalme wa Mungu. Na wanaweza kumwaga mwamini wa nguvu ya kweli ya injili.

Je! Ni nini kilitokea kwa maisha ya kujitoa kabisa kwa Yesu? Ni nini kilitokea kwa kuwa tayari kuweka maisha yetu kwa ajili ya injili? Paulo alisema juu ya ushuhuda wake mwenyewe, "Hotuba yangu na ujumbe wangu havikukuwa katika maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, lakini kwa udhihirisho wa Roho na nguvu" (1 Wakorintho 2:4). Ikiwa hatuishi maisha yenye nguvu ya Mungu, hatuwezi kumlaumu Bwana. Sio kwa sababu neema yake haina nguvu. Shida iko nasi.

Ni muhimu mioyo ya Wakristo iwe tayari kweli kushughulikia mambo magumu maishani. Paulo alisema, "Lakini ufahamu neno hii, kwamba katika siku za mwisho kutakuja nyakati ngumu. Kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda, wenye kupenda pesa, wenye kiburi, wenye kutukana, wanyanyasaji, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio na moyo safi… bila kupenda mema, wasaliti, wasio na heshima, wamejaa kujisifu, wapenda raha badala ya kupenda Mungu, kuwa na mwonekano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Epuka watu kama hao” (2 Tim. 3:1-5).

Paulo anaongea hapa juu ya waumini wa kanisa waliojitolea lakini anawafafanua kuwa na aina ya utauwa tu. Anasema zaidi kwamba Wakristo hawa walikuwa "wakisoma kila wakati na hawakuweza kufikia ufahamu wa ukweli" (3:7). Wakati Paulo alisema katika aya ya kwanza kwamba nyakati za ugumu zitakuja katika siku za mwisho, anaweka wazi kwamba Ukristo wa "kawaida" hautasimama. Nyakati ngumu huonyesha hali ya mioyo yetu na Mungu anataka tujazwe na nguvu ya Roho Mtakatifu.

Je! Unasikia Neno la Mungu linahubiriwa lakini hautembei kile unachosikia? Ikiwa unataka kuona nguvu yake ikitolewa maishani mwako leo, amua moyoni mwako kuwa utamfuata Mungu kwa nguvu na umfuate kwa kujitolea kabisa.

Download PDF