NYOKA KATIKA BUSTANI YAKO | World Challenge

NYOKA KATIKA BUSTANI YAKO

Gary WilkersonAugust 19, 2019

"Mungu akaona kila kitu ambacho alichokifanya, na tazama, kilikuwa kzuri sana" (Mwanzo 1:31). Kwenye Mwanzo sura ya 1 na 2, tunasoma juu ya uumbaji mzuri wa Mungu. Adamu na Eva walishiriki ushirika mtamu na baba yao katika bustani ya Edeni - lakini pia kulikuwa na nyoka kwenye Bustani. "Basi nyoka alikuwa mjanja zaidi kuliko mnyama mwingine yeyote wa shamba ambalo BWANA Mungu alikuwa ameumba" (Mwanzo 3:1). Kiumbe hiki chenye ujanja na chenye uwongo kilimjaribu Hawa, ambaye aliletea mumewe katika mpango huo, nao wakakubali sauti yake.

Wakati dhambi na aibu ziliingia ulimwenguni, ushirika na Baba ulivunjika (ona Mwanzo 3:1-19). Na kutoka wakati huo hadi hivi, kila wakati kumekuwa na "nyoka katika bustani" - aina fulani ya changamoto, upinzani au kesi iliyoundwa kututenganisha na Baba yetu. Mungu angeweza kukataza hayo tangu mwanzo lakini ilikuwa sehemu ya mpango wake. Maneno yanayofahamika "kupima bidi yako" inamaanisha kuona kile umefanywa, kuonyesha tabia yako ya kweli. Isipokuwa upimaji unapokuja, hautajua jinsi unavyokomaa katika Yesu Kristo, ni nguvu ngani amezitoa ndani yako, na mamlaka unayo katika jina lake.

Tunaona hii ilionyeshwa wakati Mungu aliacha maadui katika nchi ya Israeli ili wawajaribu. “Basi  haya ndiyo mataifa ambayo BWANA alioacha, ili awajaribu wa Israeli hao, yaani, awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vita vyote vya Kanaani. Ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua ili kuwafundisha vita, hasa wao ambao hawakujua vita kabla ya wakati ule” (Waamuzi 3:1-2). Mungu angeweza kuwapa nguvu Waisraeli kuwaangamiza Wakanaani ili maadui wengine wasije kuwashambulia, lakini aliwacha wale watesi katika nchi hiyo awape changamoto.

Adui ni nani maishani mwako - nyoka ndani ya bustani yako? Wasiwasi na woga? Maana ya kukataliwa? Upweke na kutengwa? Dhambi ya siri? Mungu anataka kukuponya vitu hivi vyote kupitia upendo wake usio na masharti. Dhoruba zinaweza kuja, maadui wanaweza kukupinga, nyoka zinaweza kuwa kwenye bustani yako, lakini Yesu atakujaza na upendo wake, amani yake, furaha yake, maisha yake na ushindi wake!

Download PDF