PATA AMANI YAKO KATIKA ROHO MTAKATIFU | World Challenge

PATA AMANI YAKO KATIKA ROHO MTAKATIFU

David Wilkerson (1931-2011)August 20, 2020

Nyakati nyingine, unaweza kujikuta unauliza, “Kwa nini nimevunjika moyo? Je! Kwa nini nina hofu hizi zote? " Lazima ujue kuwa daima ni suala la Roho Mtakatifu. Isaya anasema kwamba Roho Mtakatifu huonyesha amani na hakuna amani bila haki. "Kazi ya haki itakuwa amani, na athari ya haki, utulivu na uhakikisho milele. Watu wangu watakaa katika makao ya amani, katika makazi salama, na mahali pa kupumzika” (Isaya 32:17-18).

Wakati Roho Mtakatifu amemwagika, amani huwa matokeo. Na ikiwa athari hiyo haipo - ikiwa bado kuna mtikisiko - basi lazima tuangalie mioyoni mwetu. Maandiko yanatuambia Roho Mtakatifu anapewa tu wale wanaouliza kwa imani. Je! Unaishi, unatembea na kusonga mbele kwa Roho? Haijalishi maisha yako yanaonekana kufanikiwa; usambazaji wako wa Roho daima lazima ufanywe upya. Paulo anasema juu ya "usambazaji wa Roho wa Yesu Kristo" na kuwauliza Wafilipi kwa "maombi yenu" (Wafilipi 1:19).

Mungu asifiwe kwa wanaume na wanawake wote wa Mungu ambao hawajapoteza Roho na wameungua na Roho Mtakatifu. Isaya anatupa habari hii njema: “Bwana wa Mungu aliyekuumba na kukuumba kutoka tumboni, atakusaidia: Usiogope, Ee Yakobo mtumwa wangu; na wewe, Yeshurun, ambaye nimemchagua. Kwa maana nitamimina maji yeye aliye na kiu, na mafuriko kwenye nchi kavu; Nitaimimina Roho Wangu juu ya kizazi chetu, na baraka Zangu juu ya uzao wako” (Isaya 44:2-3).

Yuda anatuhakikishia, "Wapenzi wangu, kumbuka maneno yaliyonenwa hapo awali na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo: jinsi walivyokuambia ya kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na dhihaka ambao watatembea kulingana na tamaa zao mbaya za kiungu. Hawa ni watu wenye mwili, ambao husababisha mgawanyiko, wasio na Spirt. Lakini nyinyi wapendwa, jijenga juu ya imani yenu takatifu zaidi, mkisali kwa Roho Mtakatifu, jihifadhi katika upendo wa Mungu, mkitafuta huruma ya Bwana wetu Yesu Kristo hata uzima wa milele.” (Yuda 17-21).

Omba sala hii leo: “Roho Mtakatifu, vuta roho yangu! Nivute kwenye chumbani la siri la sala na wewe. Niagize nikusubiri, kulia, usikate tamaa hadi unijaze kamili. Nipatie raha ya kupumzika na uhakikishe kuwa utaniona kwa njia yoyote inayokuja."

Download PDF