RASILIMALI KUBWA YA BABA YETU WA MBINGUNI | World Challenge

RASILIMALI KUBWA YA BABA YETU WA MBINGUNI

Gary WilkersonApril 6, 2020

Fikiria benki ya mbinguni ambayo Roho Mtakatifu anaikaa tayari ili kutoa rasilimali yoyote ya mbinguni. Waumini wanauwezo wa kufikia madirisha ya muuzaji na kuondoa akiba isiyo na mwisho ya neema ya Mungu, nguvu, imani na tumaini.

Wengi kanisani hufanya amana nyingi lakini hawatoi takribani pesa nyingi. Badala yake, wanapanda juu hadi dirishani na kuuliza kwa shida ndogo tu. "Bwana, sitaki kukusumbua, lakini ninahitaji neema kidogo tu ili unipitishe shida hii ya sasa. Ikiwa unaweza kunifanya niende, ninaweza kushughulikia mengine yote. " Nini? Hawataki kumsumbua Baba yao wa mbinguni? Kweli, Mungu hataki “washughulike waliobaki,” anataka kufanya hilo kwa ajili yawo.

Mungu anataka tuweke kila kitu kwake: wasiwasi yetu, mapambano, dhambi na majonzi ya moyo. Na kisha anataka sisi kuteka juu ya rasilimali yake isiyo na mipaka, ambayo imehifadhiwa kwa ajili yetu katika vinu vyake. Anatamani sana tuseme, "Bwana, nimemaliza kuuliza kwa imani ndogo tu kunipitia shida. Nahitaji neema yako kwa wingi! Na ninahitaji zaidi ya maisha yako, pumzi yako, harakati zako ndani yangu."

Nabii Zekaria alikuwa akiangalia historia hadi siku zetu alipoandika maneno haya.

“Katika siku hiyo Bwana atatetea watu wa Yerusalemu; na yeye aliye dhaifu miongoni mwao atakuwa kama Mfalme Daudi siku hiyo! Na kizazi cha kiufalme kitakuwa kama Mungu, kama malaika wa Bwana mbele yao!" (Zekaria 12:8).

Kwa sababu ya kazi ya Kristo kwa ajili yetu, hata Mkristo dhaifu atakuwa na nguvu kama Daudi, mfalme mkubwa wa Israeli. Na mwamini hodari zaidi atakuwa "kama Mungu," kumaanisha, kama Kristo. Inaonekana ni ya kushangaza, lakini katika unabii huu Mungu hutupa picha ya rasilimali amewekeza katika kanisa lake. Akiba ya benki ya mbinguni inakusudiwa kumwaga utukufu wake mkuu, haswa wakati wa majaribu yetu.

Haijalishi ni hitaji lako kubwa jinsi lilivyo, ninakuhimiza uende kwenye dirisha la musemaji na uondoe. Muombe Mungu akupe nguvu yake ya uponyaji na ya kurejesha - halafu endelea kuuliza. Amefurahishwa na imani yako na atakuwa mwaminifu kuufahamisha utukufu wake katika hali yako, na kushangaza ulimwengu unaokuzunguka.

Download PDF