RASILIMALI ZILIZOPANGWA HAZIWEZI KUWEKA MPAKAKWE MUNGU KAMWE | World Challenge

RASILIMALI ZILIZOPANGWA HAZIWEZI KUWEKA MPAKAKWE MUNGU KAMWE

Gary WilkersonDecember 2, 2019

 

"Basi Gideoni akafika Yordani, akavuka, yeye na hao watu mia tatu ambao walikuwa pamoja naye, walichoka  wakiwafuatia" (Waamuzi 8:4).

Maisha ya Gideoni ni kielelezo kamili cha jinsi Mungu anaumba hali zisizowezekana kwa watumishi wake ili kuonyesha utukufu wake. Bwana alimwita mtu huyu mwenye kuwa na aibu ili aongoze Israeli kwenye vita dhidi ya adui mkubwa: Wamidiani 100,000 kulinganisha na jeshi la Israeli la 22,000 - ambalo lilipunguzwa kuwa kikosi maalum cha mapigano ya wanaume 300 tu. Hawo hawakuwa wamezidiwa tu wakati mmoja, walijipanga kwa haiwezekani. Mungu alisukuma mpaka - kuzidi mpaka wa Gideoni - ili alete utukufu kwa ajili yake.

Ninaona masomo manne makuu kwetu leo ​​katika hadithi ya Gideoni.

  1. Rasilimali chache haziwezi kuweka mpaka kwa Mungu kwamwe. Bwana wetu ameweka wazi kuwa tunapaswa kuwa "wote" tunapomfuata. Na hiyo inamaanisha kuachana na kujitegemea - wote tunaamini uwezo wetu na rasilimali zetu - na tunamwamini kuwa atatoa. Mara nyingi Mungu hupunguza rasilimali zetu kwa makusudi kuhakikisha anapokea utukufu wote.
  2. Kukata tamaa kunaweza kuzuia - lakini hakuwezi kusimamisha kamwe - mpango mkuu wa Mungu wa ushindi. Maoni haya ni rahisi kuelewa ikiwa unajiweka katika viatu vya Gideoni. Wakati mwingine uzoefu wetu wa kutisha, wa kusisimua-nguvu, wa nishati huja sio kwenye uwanja wa vita vya maisha, lakini kutoka kwa familia yetu ya kiroho. Gideon alikatishwa tamaa na watu, lakini hayikuruhusu kumzuia kusonga mbele.
  3. Neema ya ushindi huwongezeka kwa waliochoka. Hata katika uso wa uchovu, Gideoni alijua kuwa Mungu alikuwa karibu kuleta ushindi. Na iwe vivyo hivyo kwetu: Tunapoendelea kumtumainia Bwana kupitia hali zetu ngumu, basi - kama tu ilivyotokea kwa Gidiyoni - tunaweza kujua ushindi kamili wa Mungu unakuja.
  4.  Mungu haachi ushindi wenye kuwa nusu. Mpango wake daima ni kwa ukombozi wetu kamili - na wakati mwingine huja tu katika nusu saa iliyopita, wakati tumechanganyikiwa, tumechoka na hatuwezi kwenda hatua moja zaidi.

Ukweli ni kwamba, kila vita tunavyopitia ina kusudi la milele. Sio ushindi wa adui tu - ni ukuzaji wa Yesu. Tunapomwamini Mungu zaidi ya uwezo wetu, yeye hutoa nguvu zote za kumaliza vita - na anafanya kwa njia inayojiletea utukufu wote.

Download PDF