SAA YENYE UTULIVU UKIWA PAMOJA NA MUNGU | World Challenge

SAA YENYE UTULIVU UKIWA PAMOJA NA MUNGU

Jim CymbalaNovember 7, 2020

Paulo anasema, “Roho mliyompokea haifanyi watumwa, ili muishi tena kwa hofu; bali, Roho uliyopokea ilileta kufanywa kwako kuwa mwana. Na kwa yeye tunalia, ‘Abba, Baba.’ Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi tu watoto wa Mungu” (Warumi 8:15:16).

Roho Mtakatifu anatuhakikishia kwamba Mungu ni Baba yetu mwenye upendo na kwamba hasikii hasira kwetu ingawa tumemkosea na tumeshindwa kwake mara nyingi. Adhabu yetu iliyostahiliwa ilichukuliwa kabisa na Yesu pale msalabani. Hakuna hata sehemu moja ya kosa dhidi yetu mbele zake. Kama Baba mwenye upendo, atawaadhibu watoto wake, lakini si kwa njia ya kimahakama. Nidhamu yake inafanywa kwa upendo kwa faida yetu ili tuwe kama Kristo katika kila eneo la maisha yetu.

Wakati wa utulivu wa ushirika, Roho Mtakatifu hufanya upendo wa Mungu kuwa halisi, sio tu vichwani mwetu, bali pia katika mioyo yetu. Wakati Roho wa Mungu anatembea, tuna raha na amani. Tunajua hatupaswi kujitahidi kwa haki yetu binafsi kupata kukubalika mbele za Mungu. Tuko salama kwa kile Yesu Kristo alitufanyia msalabani, na tunaweza kumfikia Mungu kwa ujasiri.

Kuna nyakati, hata hivyo, wakati tunatoka kwenye usawazishaji na Mungu - wakati hatuna aina ya ushirika ambao anatamani na tunahitaji. Wakati wa nyakati hizo, ninakumbushwa kanisa la Laodikia. Yesu aliwaambia, "Mimi hapa! Ninasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia na kula na mtu huyo, na wao pamoja nami” (Ufunuo 3:20).

Wakati Yesu aliomba kushiriki chakula nao, alikuwa akisema juu ya hamu yake ya ushirika na kanisa la Laodikia. Fikiria kuikalia chakula cha jioni na Bwana wetu - hiyo itakuwa jioni ya karibu sana na tukufu! Robert Murray M’Cheyne, waziri katika Kanisa la Uskochi katika nusu ya kwanza ya karne ya kumi na tisa, alisema, "Saa yenye utulivu ukiwa pamoja na Mungu ina thamani ya maisha yote na mwanadamu."

Hatupaswi kufikiria chakula hicho kinaweza kuwa vipi. Aina hiyo ya ushirika inapatikana kwetu wakati wowote wa siku yoyote kupitia Roho. Tunahitaji tu kuuliza.

Jim Cymbala alianza Tabernakele ya Brooklyn na washiriki wasiopungua ishirini katika jengo dogo, lililokuwa na barabara kwenye sehemu ngumu ya jiji. Ni mzaliwa wa Brooklyn, na ni rafiki wa muda mrefu wa wote wawili David na Gary Wilkerson.

Download PDF