SASA MAVUNO YAPO TAYARI | World Challenge

SASA MAVUNO YAPO TAYARI

Gary WilkersonDecember 9, 2019

Mtume Paulo anatuambia kwamba tumeitwa na Mungu ili tukimbie katika mashindano. Petro anarejelea mashindano haya pia wakati anatuambia tufunge viuno vya akili zetu (ona 1 Petro 1:13). Anasema tunahitaji kujitayarisha kwa mashindano kwa kuimarisha imani yetu na imani katika Bwana.

Sisi sote tuna mwito wa mbinguni uliowekwa tayari na Mungu. Labda Roho Mtakatifu amekupa maono ya nini wito wako ni. Lakini labda kuna pengo kubwa kati ya mwito wako wa juu na kuona unatimizwa. Wakati mwingine pengo linaweza kukusababishia kukata tamaa na hiyo ndio sababu Paulo anatuonya juu ya akili – kwa kutukumbusha ukweli fulani juu ya Mungu.

Mungu anatamani kujionesha kuwa hodari kwa wale ambao mioyo yao ni yake. Hivi sasa unaweza kuonekana kuwa umekosekana. Bado Mungu kimsingi anasema kwamba unaweza kufanya zaidi ya watu ambao wanaonekana kuwa na kila kitu: "Unaweza kudhani hauna kitu unachohitaji, lakini hauitaji rasilimali za ulimwengu. Ikiwa unaniamini kukamilisha kusudi langu katika maisha yako, utaona inafanyika haraka kuliko vile unavyofikiria. Nitaifanya kwa nguvu zaidi, na mamlaka zaidi - na nitatukuzwa kupitia maisha yako."

Mungu anataka kukupa usichoweza kujipatia mwenyewe. Kwa kweli, Yesu anatuambia kwamba Baba anatamani kuongeza mavuno yetu mara mbili. Katika Yohana 4:35, Yesu na wanafunzi wake walikuwa wakitembea karibu na shamba fulani la nafaka. Akawaelekezea shamba na kuwaambia wafuasi wake, "Mashamba yako tayari kuvunwa, kwa hivyo usiseme, 'Kutakuwa na mavuno miezi nne tangu sasa.' Inua macho yako kwa sababu sasa mavuno yapo tayari."

Somo la Yesu kuhusu mashamba ya mavuno linawatangazia wale wote ambao wanataka kumfuata: "Sasa ni wakati!" Anasema, "Hakuna kungojea katika ufalme wangu kwa hivyo usiruhusu kisingizio chochote kikuzuie. Sasa ni wakati wa kunifuata na kukimbia katika mashindano yako bila kusita! ”

Download PDF