SAUTI KATIKA JANGWANI | World Challenge

SAUTI KATIKA JANGWANI

David Wilkerson (1931-2011)August 14, 2019

Yohana Mbatizaji alielezea huduma yake waziwazi na kwa urahisi aliposema, "Mimi ni sauti ya mtu aliaye jangwani" (Yohana 1:23). Mtumishi huyu wa yule Aliye Juu zaidi ambaye, kulingana na Maandiko, alikuwa mkubwa zaidi "kati ya wale waliozaliwa na wanawake" (Mathayo 11:11), alikuwa mtu bora zaidi, aliyebarikiwa sana na manabii wote na mhubiri aliyeheshimiwa wa haki.

Umati wa watu walikusanyika ili kusikia ujumbe mkali wa Yohana, na wengi walibatizwa na wakawa wanafunzi wake. Wengine walidhani alikuwa Kristo na wengine walimwona kama Eliya amefufuka kutoka kwa wafu. Lakini kupitia haya yote, Yohana alikataa kuinuliwa au kupandishwa cheo. Alikuwa amepewa dhamana ya kujishughulisha na alijiondoa kutoka kiwango cha katikati.

Kwa macho yake mwenyewe, huyu mkubwa zaidi ya manabii wote hakustahili kuitwa mtu wa Mungu - sauti tu. Sauti ya jangwani, kwa kweli, ya wastani, ya kustaafu na isiyojali juu ya heshima. Alijiona hafai hata kugusa viatu vya Mwalimu wake. Maisha yake yote yalikuwa yametengwa kwa "Mwanakondoo wa Mungu ambaye huondoa dhambi za ulimwengu" (Yohana 1:29). Ni nguvu gani zinazo tuadhibu, katika enzi hii ya kukuza haiba, ushawishi wa kunyakua, kujikusaniya nguvu, na heshima ya kutafuta Yohana angekuwa nayo yote, lakini akapaza sauti, "Lazima yeye aendelee kuwa juu, lakini lazima mimi nipungue" (Yohana 3:30).

Siri ya furaha ya Yohana ilikuwa kwamba furaha yake haikuwa katika huduma yake au kazi yake, wala kwa faida yake binafsi au ushawishi mkubwa. Furaha yake safi ilikuwa kusimama mbele ya Bwana harusi, akishangilia kwa sauti yake.

Wakristo wote wanaosema, "Nataka Mungu anitumie. Nataka maisha yangu yawe hesabu kwa Bwana. Ninataka kumtumikia katika hali ya wakati wote.” Wakati hilo linaamliwa, lazima lijitokeze kwa hamu ya kupata furaha na utimilifu katika ushirika uliojitolea na Bwana na vile vile katika huduma.

Jitoe kwa wito wa juu wa Mungu katika Kristo juu ya maisha yako, uishi kwa uaminifu kwa ajili yake na uwaambie wengine juu ya Mwanakondoo wa Mungu. Tuzo kubwa Zaidi, labda litaenda kwa wale ambao wamefichwa na wasiojulikana, wakimtukuza Bwana kwa ushahidi wao rahisi kwa uaminifu wake.

Download PDF