SIO CHINI YA YOTE YETU | World Challenge

SIO CHINI YA YOTE YETU

David Wilkerson (1931-2011)March 11, 2020

Kujiuzulu mwenyewe katika utunzaji wa Mungu ni kitendo cha imani. Ni rahisi kwa Wakristo kusema kwa njia ya jumla, "Bwana atafanywa," lakini ni jambo lingine kabisa kwetu kujiuzulu katika mikono ya Bwana kuhusu hali fulani. Katika bibilia wakati mtu alikaribia safari hii ya kujiuzulu, ilifanyika kwa uzito mkubwa wa mawazo.

Kusema tu maneno haya, "Natumai Bwana kabisa," haitoshi kudhibitisha kwamba tunamwamini kabisa. Lazima iwe ya kujisalimisha ya bure na ya hiari. Fikiria Mfalme wa Misiri: Ni wakati tu hakuweza kushikilia mapigo ya Mungu tena ambapo alijiuzulu kuwaruhusu Waisraeli wachukue safari yao ya nyikani kuelekea Nchi ya Ahadi (ona Kutoka 12:29-32).

Vivyo hivyo, watu wengi wanaoishi leo wamesema, "Ninajitolea, nina imani, naamini," tu baada ya kukosa kuona njia nyingine kutoka kwa hali yao. Lakini kujiuzulu kwa kweli, aina ambayo inampendeza Mungu, hufanywa kwa hiari, kabla ya kuja kwetu. Tunapaswa kutenda kwa agano na Bwana, kumpa cheki tupu na kumruhusu aijaze.

Mungu hatakubali chini ya yote. Ikiwa tutatoa maisha yetu kwake kwa moyo wa nusu, na aina yoyote ya uhifadhi, tuna hatia kama Anania na Safira. Walijifanya wakitoa yote yao kwa Bwana, lakini kwa kweli walinyima sehemu na walilipa na maisha yao (ona Matendo 5:1-11). Hakuwezi kuwa na mikataba au vizuizi kuwekwa kwa Mola wetu.

“Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe; katika njia zako zote mkaribishe yeye, naye atazielekeza njia zako” (Mithali 3:5-6). “Mtegemeeni Yeye siku zote; ifunueni mioyo yenu mbele zake” (Zaburi 62:8).

Ingawa mtunga zaburi anasema tunapaswa kutegemea Mungu wakati wote, kiburi chetu kila wakati kinatufanya tuwe na hamu ya kudhibiti maisha yetu. Inashangaza jinsi tunaweza kuwa mkaidi na makusudi. Kujisalimisha kwake kwake - katika mawazo yetu, matendo yetu, tamaa zetu - kwa asili ni kazi ya kila siku, inayoendelea.

Tunakumbushwa, "Mwenye ataishi kwa imani yake" (Habakuki 2:4). Inatia moyo kama nini kujua kwamba tunapomfikia kwake kwa imani, Bwana wetu atachukua kwa shida zote na uwezekano wa asili.

Download PDF