SIO JUU YA MAJARIBU | World Challenge

SIO JUU YA MAJARIBU

David Wilkerson (1931-2011)January 30, 2020

Ni busara kukumbuka kuwa haijalishi usafi wako, mtakatifu, na unajihisi mwenye kutokuwa na doa au na unajisikia aje kwamaba ukosalama, sio juu ya kujaribiwa! Unapompenda Yesu, wakati yeye ni mwokozi wa moyo wako na mtawala wa mapenzi yako, wewe ni mtu wa kuzimu. Shetani atajaribu kukuweka chini, na ni muumini kuwa mwenye busara ambaye anatambua hili ili kuwa na vifaa vya vita.

Paulo anafafanua kwa nini Mungu anamruhusu Ibilisi atujaribu sana, "Tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu,  awafufuaye wafu" (2 Wakorintho 1:9). Kusudi la Shetani ni kuwaingiza waumini katika hatia, hofu na lawama na kuwafanya wamekatishwa tamaa na kudhoofishwa, lakini Bwana huwajali watoto wake.

Daudi alisema, "Kama si Bwana ambaye alikuwa upande wetu, watu wanapotusukumeza, Papo hapo wangelitumeza tukiwa hai" (Zaburi 124:2-3).

Daudi alijaribiwa sana, akaanguka katika uzinzi, alisema uongo na kumuua mtu asiye na hatia. Wakati nabii Nathani alipomfunulia, hakika Shetani alikuwa ameshawishika kwamba Daudi alikuwa chini ya hesabu hiyo. Alitarajia mfalme ainue mikono yake na kusema, "Ni matumizi gani? Nimemdhalilisha Mungu na nimetenda dhambi ambazo nimehubiri kwa kuzipinga. Mungu hawezi kunitumia sasa!”

Lakini sikiliza kilio cha Daudi baada ya kutubu. "Bwana ameniadhibu sana, lakini hakuniacha nife" (Zaburi 118:18). Alisema, "Nilijaribiwa, na nikajaribu, lakini Mungu hakuniachia kwa nguvu za Shetani!"

Mpendwa, ikiwa shetani anakujia na majaribu yenye nguvu, sio wakati wote kwa sababu una dhambi maishani mwako. Anaweza kukushambulia kwa sababu umegeukia Bwana na anajaribu kuharibu imani yako. Acha maandishi yafuatayo yatie moyo wako:

"Hakuna jaribu lililowapata isipokuwa yale ambayo ni ya kawaida kwa mwanadamu; ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe zaidi ya uwezo wenu; lakini pamoja na majaribu, pia atafanya njia ya kutoroka, ili mweze kustahimili” (1 Wakorintho 10:13).

Download PDF