SULUHISHO LA KULALAMIKA | World Challenge

SULUHISHO LA KULALAMIKA

Jim CymbalaApril 4, 2020

Wakati Wakristo wanapopata furaha leo, ina athari kubwa juu ya ulimwengu kuliko ilivyokuwa miongo kadhaa iliyopita. Kwa nini? Kwa sababu mawazo ya haki yameenea sana katika jamii yetu huwaongoza wengi kuhisi wana haki katika hasira zao. Tunaweza kufikiria, "Serikali, mwajiri wangu, familia yangu - mtu hakika! - anadaiwa mimi wakati-mkubwa. Nina haki kwa sababu maisha yangu yamekuwa magumu. Haujui nimepitia nini." Mara nyingi kuna chuki kubwa katika aina hiyo ya malalamiko.

Ikiwa unachambua kwa uangalifu mambo ya kimataifa, siasa za kitaifa, redio za kupigiwa simu, blogi, migogoro ya kazi, na uhusiano wa mbio, unapata janga la uchungu na uchungu ulimwenguni. Ni kila mahali na, cha kusikitisha, pia imevamia Mwili wa Kristo. Ni tofauti kabisa ya maisha ya kupendeza ambayo Yesu alikusudia sisi sote. "Nimewaambia haya ili furaha yangu iwe ndani yenu ili furaha yenu ikamilike" (Yohana 15:11).

Karne nyingi kabla ya Yesu kusema maneno hayo, furaha ilikuwa imeeleweka kama sehemu muhimu katika maisha ya watu wateule wa Mungu. Musa aliwaamuru kwamba baraka za Mungu zimepewa ili "furaha yenu ikamilike" (Kumbukumbu la Torati 16:15). Kufurahia uwepo wa Mungu kulileta furaha kubwa zaidi kuliko baraka yoyote ya kidunia (Zaburi 21:6), na watu wa Mungu walipaswa kusherehekea wema wake wote na "nyimbo za shangwe" (Zab. 107:22).

Wakati wa kuimba wimbo wa furaha, haikuwa tu nyimbo au wimbo uliofanya wimbo huo kuwa wakuabudu; waimbaji walihitaji moyo wa furaha kwa yote ambayo Bwana alikuwa amewafanyia. Mungu alipendezwa zaidi na mioyo ya furaha kuliko uwezo wa sauti - ndiyo sababu mtazamo wa Daudi ulimpendeza Mungu sana. Ingawa alikuwa amezungukwa na maadui na chini ya mafadhaiko makubwa, David hakulalamika au kukasirika. Badala yake, alienda kwenye hema na kufanya dhabihu kwa "kelele za shangwe," akisema, "Nitaimba na kumsifu Bwana" (Zaburi 27:6).

Sisi Wakristo tumesamehewa, tumesafishwa, kuhesabiwa haki, na kutiwa muhuri na Roho - na tutaishi milele na Kristo! Kuimba kwa shangwe, kupiga kelele za kusifu, na shukrani nyingi ni kweli. Ingawa kuna wakati wa "kunyamaza, na ujue kuwa mimi ndiye Mungu" (Zaburi 46:10), tunapaswa pia kukumbuka "Mwimbieni Mungu nguvu zetu, nyimbo za furaha, mshangilieni Mungu wa Yakobo” (Zaburi 81:1 ).

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn na washiriki wasiozidi  ishirini katika jengo ndogo, lililokuwa chini ya barabara katika sehemu ngumu ya jiji. Mzaliwa wa Brooklyn, ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF