SULUHISHO LA MUNGU KWA ULIMWENGU WENYE MGOGORO | World Challenge

SULUHISHO LA MUNGU KWA ULIMWENGU WENYE MGOGORO

David Wilkerson (1931-2011)June 23, 2020

Bwana wetu daima ana suluhisho kwa ulimwengu katika machafuko, tiba ambayo ametumia kwa vizazi kuamsha kanisa lake, na ni hii tu: Mungu huwainua wanaume na wanawake waliochaguliwa!

Katika nyakati kama hizi, Bwana wetu hutumia watu kujibu ulimwengu ulio katika msiba. Anawagusa watumishi wake kwa njia ya kawaida, na kuwabadilisha na kisha kuwaita kwenye maisha ya kujisalimisha kabisa kwa mapenzi yake. "Heri mtu uliyemchagua, na kumfanya akakaribie, ili akae katika korti zako" (Zaburi 65:4). Kwa kifupi, Roho wa Mungu humfanya mtumwa huyu kuwa ndani ya ushirika wa karibu naye. Huko, mtumwa hupewa akili ya Mungu na anapokea simu ya Mungu. Nafsi yake imejawa na haraka na anaanza kutembea na mamlaka ya kiroho.

Wakati Mungu anachagua mtu aliyewekwa kando kwa kazi maalum, ya ukombozi, humpa simu mtumishi huyo - na jinsi mtumwa anajibu anaamua nguvu na nguvu ya mguso wa Mungu katika maisha yake. Huu ni wito wa “kuja” na unatuita kutoka kwa shughuli za maisha na kufikia harakati zisizo na uwepo wa uwepo wa Mungu. Fikiria Musa. Alipokuwa kiongozi wa Israeli, ghafla alikuwa mtu mwenye shughuli nyingi. Watu wa Mungu walihesabiwa mamilioni na maisha ya Musa yalikuwa magumu kwani alihukumu na kuwahudumia watu tangu asubuhi hadi usiku.

Kuangalia yote haya, mkwewe wa Musa Jethro aliingilia kati na kumuonya Musa kwamba atajifunga mwenyewe ikiwa haitafanya mabadiliko. "Wewe ni mchungaji, Musa, na unahitaji kujifunga na Mungu. Wape wengine kazi za ugomvi na ushauri nasaha. Kisha uwe peke yako na Mungu, utafute uwepo wake, pata akili yake, na upokee neno lake. Hii inapaswa kuwa kipaumbele chako” (angalia Kutoka 18:19-22).

Musa alitii shauri hili la busara; aliteua wengine kutenda kama waamuzi na washauri na aliamua kukubali wito wa Mungu wa 'kuja.' Maandiko yanasema, "Musa alikwenda kwa Mungu" (19:3). "Bwana akashuka juu ya Mlima Sinai, kilele cha mlima. Bwana akamwita Musa kilele cha mlima, na Musa akapanda” (19:20).

Musa alithamini uwepo wa Mungu maishani mwake, kama walivyokuwa wakristo wengi ambao wamepata simu hii, wito huu wa kimungu wa kuungana na Bwana. Bwana anakuuliza "njoo," kukutana naye mlimani na akujalie upya juu ya uwepo wake.

Download PDF