TAFUTA MWELEKEO WA MAISHA | World Challenge

TAFUTA MWELEKEO WA MAISHA

David Wilkerson (1931-2011)January 13, 2021

Wakati Maandiko yanasema Roho Mtakatifu "anakaa" ndani yetu, inamaanisha Roho wa Mungu huja na anamiliki miili yetu, na kuifanya kuwa hekalu lake. Na kwa sababu Roho Mtakatifu anajua akili na sauti ya Baba, anazungumza mawazo ya Mungu kwetu: "Walakini, wakati Yeye, Roho wa kweli, amekuja, atakuongoza katika ukweli wote; kwa maana hatasema kwa mamlaka yake mwenyewe, lakini kila asikiacho atanena; naye atakuambia mambo yajayo ”(Yohana 16:13). Roho Mtakatifu ni sauti ya Mungu ndani na kwetu!

Ikiwa una Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, atakufundisha kibinafsi. Tafadhali fahamu kuwa hasemi tu kwa wachungaji, manabii na waalimu, bali na wafuasi wote wa Yesu. Hii ni dhahiri kupitia Agano Jipya, kama Roho Mtakatifu alivyowaongoza watu wake, akiwaambia kila wakati, "Nendeni hapa, nendeni huko… ingia katika mji huu ... mpake mtu huyo mafuta" Waumini wa kwanza waliongozwa kila mahali na katika kila kitu na Roho Mtakatifu. Mzuka!

Na Roho hasemi neno hata moja kinyume na Maandiko. Badala yake, yeye hutumia Maandiko kusema nasi waziwazi. Yeye hatupi kamwe "ufunuo mpya" mbali na Neno la Mungu. Anatufungulia Neno lake lililofunuliwa, kutuongoza, kutuongoza na kutufariji, na kutuonyesha mambo yajayo.

Nina hakika Mungu huzungumza tu na wale ambao, kama Musa, "huja na kusimama karibu naye." Hii inamaanisha kuwa tunapaswa kutumia wakati mzuri na Bwana kila siku — tukimngojea afungue mioyo yetu kikamilifu kusikia sauti yake, bila kukimbizwa mbele yake, tukiamini anapenda kuongea nasi. Hatatuwekea chochote — na kamwe hataturuhusu tudanganywe au tuachwe mkanganyiko. Hata katika nyakati ngumu sana, tutafurahiya wakati wa kufurahi sana — kwa sababu atajifunua kwetu kuliko hapo awali.

Download PDF