TATIZO KWA SIKU MOJA | World Challenge

TATIZO KWA SIKU MOJA

David Wilkerson (1931-2011)June 13, 2019

Mojawapo ya maneno mabaya zaidi katika lugha yoyote ni siku moja. Inasisitiza kutotimzwa kwa matumainii na ndoto ya kizazi hiki chote. Wengi wamefungwa, upekwe, huzuni, wamevunjika moyo, wamekataliwa, wakisubiri muujiza kutokea. Lakini hakuna kitu kitatokea isipokuwa kuchukua hatua za kufanya hivyo hicho kutokeya.

Watu wanne wenye ukoma waliketi nje ya jiji la Samaria lililozingirwa na jeshi la Washami lilioamua kuwapiga ili wawaondowe nje. Wanaume hawa wangekufa na njaa, lakini waliamua kufanya kitu kuhusu hali yao isiyo na matumaini. Waliuliza, "Kwa nini tumekaa hapa mpaka tufe? ... Ikiwa watatuua, tutakufa tu. Basi wakaondoka asubuhi mapema kwenda kambini ya Washami na ... hakuna mtu aliyekuwa pale "(2 Wafalme 7:3-5). Walipoingia kambini, waligundua chakula, dhahabu, nguo - mioyo yao yote ingeweza kutamani, kwa kuwa Bwana aliingilia kati (tazama mistari 7-8).

Kuna kitu kibaya ya jinsi wengi wetu tunavyoishi maisha ya Kikristo. Hatuishi kama Mungu anavyotaka wakati wote! Fikiria vigezo ambazo Mungu anatumia kuelezea maisha anayowapa waumini wote: wingi na kushinda; kuridhisha, furaha; amani ya Mungu na nuru bila giza; uhuru, hekima, moyo mzuri na baraka; nguvu, utulivu, uhakika na ushindi!

Sasa fikiria kuhusu vigezo vibaya vinavyopigwa na Wakristo leo: kushughulika, huzuni, na hofu; wasiwasi, usingizi, upweke; chuki, utupu, kutopumzika, kutofaa; udhaifu, kuwa na hatia, kuhukumiwa; kulazimishwa, kushikilia, hofu, kushangazwa, na kuchomwa.

Mungu kamwe hakutaka watoto wake waweze kuishi kama ni ngumu kwamba ameacha dunia na kupewa udhibiti kwa Shetani. Waaminifu kati yetu wanakuwa kwa hupoteza na hata wenye nguvu zaidi hupoteza wakati mwingine. Lakini hii haipaswi kuruhusiwa kuendelea!

Kristo anarudi kwa ushindi, kuwezesha kanisa kushinda juu ya nguvu zote za adui. "Sasa shukrani kwa Mungu ambaye daima anatuongoza kushinda katika Kristo" (2 Wakorintho 2:14).

Wapendwa, simameni imala leo na muende katika ushindi kwa sababu "katika mambo hayo yote sisi ni zaidi ya washindi kupitia Yeye ambaye alitupenda" (Waroma 8:37).

Download PDF