THAMANI YENYE MAANA KULIKO DHAHABU | World Challenge

THAMANI YENYE MAANA KULIKO DHAHABU

David Wilkerson (1931-2011)June 12, 2018

Moja ya mistari muhimu zaidi katika Maandiko yote hupatikana katika 1 Petro 1:7: "Ili kwamba kujaribiwa kwa Imani yenu, ambayo inathamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima, katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo."

Petro pia anatuambia kile tunachoweza kutarajia kukabiliana na majaribio hayo ya imani: "Ijapo kuwa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mabalimbali" (mstari wa 6). Petro anasema, "Ikiwa wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo, basi utajaribiwa sana."

Petro anafafanua kwamba majaribio hayo ya imani hayamanishi Wakristo wa majina; majaribio haya mabaya anamaanisha waumini waliokombolewa. Wakristo wana "tumaini lililo hai" kwa sababu ya imani yao (l:3). Weka tu, Mungu anatuambia, "Imani yako ni ya thamani kwangu, yenye thamani zaidi kuliko utajiri wote wa ulimwengu huu, ambao utaangamia siku moja! Na katika siku hizi za mwisho - wakati adui atatuma kila aina ya uovu dhidi yako - nataka uweze kuimarisha nguvu, na imani isiyoweza kutetemeka. "

Wapendwa, mtihani wa imani yetu ni muhimu kwa sababu utunzaji wa Mungu, kutoa nguvu hutolewa kulingana na imani yetu ndani yake. Imara imani yetu, nguvu zaidi ya kuweka uwezo itatolewa katika maisha yetu.

Paulo anathibitisha ya kuwa amevumilia shida nzito na majaribio: "Nikimutumikia Bwana kwa unyenyekevu wote, na kwa machozi, na majaribu yaliyonipata kwa hila za wayahudi" (Matendo 20:19). Alikubali, "Najua kwamba kila kitu ninachopitia, Bwana anajaribu kufanya kitu ndani yangu. Anataka kuleta imani ya kudumu!"

Na Yakobo anaandika, "Kuhesabu yakuwa ni furaha tupu, mkiangukia katika majaribu mbalimbali" (Yakobo 1:2-3). Yakobo anasema, "Kila wakati majaribio makubwa yatakujia, furahini!" Bwana anatenda kazi, akikuleta mahali pa kupumzika na imani ndani yake.

Download PDF