TIBA YA KUTOAMINI | World Challenge

TIBA YA KUTOAMINI

David Wilkerson (1931-2011)February 8, 2018

Je! Mwamini wa kweli hupata "tiba" kwa kutoamini? Fikiria mawazo haya juu ya jinsi ya kuwa huru kutoka kwenye moyo wako wa shaka.

Chukua kila wasiwasi, hofu na mzigo kwa Yesu - na uwaache kwenye mabega yake!

"[Mtwike] huku mkimutwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishugulisha sana kwa mambo yeni" (1Petro 5:7). Wapenzi, hii ni neno la kibinafsi la Mungu kwako: "Usichukue mzigo huo saa moja tena. Ninajali juu ya kila kitu kinachotokea na mimi ni mkubwa wa kutosha kuchukua yote kwako. "

Ninashukuru sana kwamba Mungu hajahimizwa kamwe au kuingizwa! Mabega yake yanaweza kubeba uzito wa watoto wake kwa wakati mmoja; Kwa kweli, anatuhimiza kuweka kila kitu juu yake. "Umtwike mzigo wako Bwana, naye atakuhifadhi; Hatamwacha mwenye haki aondoshwe milele"(Zaburi 55:22).

Punguza orodha yako ya mzigo sasa na kumwambia Mungu, "Baba, nakupa shida hii, changamoto hii, uhusiano huu." Na uwe na hakika kabisa kwamba anajali!

La kufuata, uzinduzi kwa imani kamili juu ya Neno la Mungu lililoandikwa. Kuchukua changamoto ya Bwana kuishi kwa Neno lake. "Mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu" (Mathayo 4:4). Lazima uweze kusema, "Nitaishi na kufa kwa Neno la Mungu!"

"Yeye aweazaye kuwalinda ninyi msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu" (Yuda 24). Acha Mungu achukue mzigo kwa kukuhifadhi. Tu mchukue kwa neno lake na kumwambia unakabizi maisha yako juu yake. Muonyeshe kwamba unaamaini kila neno - na ubarikiwe!

Download PDF