TUMAINI KATIKA WAKATI WA KUPUNGUKIWA KIROHO | World Challenge

TUMAINI KATIKA WAKATI WA KUPUNGUKIWA KIROHO

Gary WilkersonAugust 10, 2020

Mafundisho juu ya mamlaka ya Kimungu - Nguvu ya Mungu - imejaa kanisani leo. Ninaposikia mazungumzo kama haya, mara moja ninamfikiria Eliya. Nabii huyu aliishi katika kipindi kama chetu, kilichoonyeshwa na kupungua kwa kiroho, wakati kumtukuza Mungu ilikuwa duni.

Maisha ya Eliya yanaonyesha mamlaka ya kimungu ambayo Mungu anataka kututumia, haswa nyakati hizi. Kulikuwa na ugomvi katika Israeli wakati wa Eliya, na watu wa Mungu wamegawanywa katika falme mbili - Samariya kaskazini na Yuda upande wa kusini. Imani ya Wasamaria ilidhoofishwa kwa sababu waliruhusu dini zingine kuchanganyika na Uyahudi. Ahabu, mfalme aliyetambuliwa nyuma ya yote haya, alichukua njia za Mungu kidogo: "kana kwamba ilikuwa jambo rahisi kwake kutembea katika dhambi za Yeroboamu" (1 Wafalme 16:31).

Chini ya utawala wa Ahabu, watu walifanya dhambi kwa uhuru na hawakuhisi kuhukumiwa juu yake. Bibilia inasema Ahabu alifanya mabaya zaidi kuliko mfalme yeyote wa Israeli hadi wakati huo. "Na Ahabu ... alifanya vibaya machoni pa Bwana, zaidi ya wote waliotangulia" (1 Wafalme 16:30).

Tunaishi pia katika wakati wa kupungua sana kiroho. Inafanyika kwa sababu Shetani anajua wakati wake ni mfupi - na anatumia kila silaha inayowezekana kutawala kwa mamlaka ya kimungu, sio kwa maneno ya kitamaduni tu bali moyoni mwa kila Mkristo.

Kwa wakati huu wa maelewano makubwa katika taifa na kanisani, unaweza kujiuliza ni vipi unaweza kuwa na athari kwa ulimwengu unaokuzunguka. Lakini usisahau wewe ni nani katika Kristo! Haijalishi malezi yako ni yapi, wazazi wako ni nani, na digrii gani unaweza kuwa nazo. Mungu ana jukumu kwa kila mmoja kuchukua katika kizazi hiki cha giza. Umeitwa kuleta tumaini na uzima kwa waliopotea na wenye shaka, haswa katika saa hii.

Elia alikuwa mtu wa kawaida ambaye alitimiza kazi za Kiujiza za Mungu (ona Yakobo 5:17-18). Alikuwa tayari amehitimu kufanya kile Mungu alimwuliza kwa sababu alikuwa na historia na Baba yake. Vivyo hivyo, jishughulishe na harakati za Mungu za kimya na bidii ili uwe tayari wakati atakuita usonge mbele na ujiunge na jeshi lake ili kuleta mabadiliko katika siku hizi za mwisho.

Download PDF