TUMAINI LA MOYO UNAO MASHAKA | World Challenge

TUMAINI LA MOYO UNAO MASHAKA

Gary WilkersonNovember 25, 2019

Majaribu yanakuja kwako na unaona upinzani wako ni dhaifu. Neno la Mungu linaonekana kuwa halina nguvu, na maishani yako ya maombi ni dhaifu na ya kawaida. Hata mapenzi yako kwa Kristo ni ya kushangaza. Je! Nini kinaendelea? Inawezekana unaangukia kwenye uvivu wa kiroho - lakini usikate tamaa. Kuna tumaini kwako! Mwokozi anafanya kazi kwa niaba yako kukuondoa kutoka kwa wepesi wa roho na kuwasha moto mpya katika roho yako.

Ni vizuri sana kujua namnagani Yesu ametoa utaftaji wa utakaso wake kupatikana sio tu kwa moto bali pia kwa joto na baridi. Anapatikana ili kuosha dhambi kutoka kwa yeyote kati yetu. Sisi hatukusamehewa tu, lakini Yesu aliashiria haki yake kwetu. Ni muhimu kwa kila Mkristo kutafuta moyo wake wenye uvivu - kuwa na hakika kwamba Roho wake Mtakatifu ndani yetu hutupa nguvu za kushinda dhambi.

Ishara zingine za Mkristo dhaifu na kutokuwa na maombi; kutokupendezwa na Neno la Mungu; kutotii; heshima kidogo kwa waliopotea; kupuuza katika kukusanyika na waumini wengine.

Yesu anasema na kanisa lenye kutokuwa joto wala baridi katika Ufunuo 3:15-16: "Nayajua matendo yako, yakuwa hu baridi wala hu moto; ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi, kwa sababu wewe ni vuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika kutoka kinywani mwangu." Kristo anaongea haswa juu ya kanisa la Laodikia ambalo lilikuwa limekataliwa sana katika imani yao. Lakini pia ni onyo wazi kwa kila kizazi ndani ya kanisa.

Japokuwa Yesu anachukia kutokuwa baridi au kuwa joto, yeye hutoa neema kwa mtu yeyote atakayeitikia maonyo yake. "Tazama, nasimama mulangoni, nabisha; ikiwa mtu yeyote husikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, name  nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye, nitampa haki ya kukaa nami kwenye kiti changu cha enzi, kama vile mimi nilivyoshinda nikaketi na Baba yangu kwenye kiti chake cha enzi” (3:20-21).

Yesu anataka mapenzi yako kamili! Usichukue zawadi ya Mungu kwa bure, lakini tafuta moyo wako. Moyo wako ni wa thamani kwake na ameahidi kukurudisha kwake ikiwa anaomashaka mengi.

Download PDF