TUMEITWA ILI TUZAE MATUNDA | World Challenge

TUMEITWA ILI TUZAE MATUNDA

Jim CymbalaNovember 16, 2019

Kuzaa matunda ndio kusudi la msingi wa zawadi ya Mwana wa Mungu. Kristo aliteseka, akafa, na kufufuka ili tufe kwa sheria na "ni mali ya mwingine, yeye aliyefufuliwa kutoka kwa wafu, ili tumzalie Mungu matunda" (Warumi 7:4).

Muumini mpya katika Kristo anaonyesha kila wakati mabadiliko ya tabia kama dhibitisho kuwa mchakato wa kuzaa matunda umeanza. Paulo aliwaambia Wakolosai, "Ulimwenguni kote injili hii inazaa matunda na inakua kama vile imekuwa ikifanya kati yenu tangu siku mlipoisikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika ukweli wake wote" (Wakolosai 1:6).

Idadi kubwa ya makanisa, inaogopa "kuwatisha" watu, wamekusudia kuwa waangalifu kuliko kumtumaini Mungu kubadilisha maisha, kama vile amekuwa akifanya kwa zaidi ya miaka elfu mbili. Hatuhitaji kuwa na wasiwasi juu ya nguvu ya injili, kwani bado ni nguvu ya Mungu kwa wokovu. Tunahitaji tu kuwa na ujasiri wa kutosha kuitangaza kwa unyenyekevu na upendo.

Yesu alisema, "Mtawatambua kwa matunda yao ... kila mti mzuri huzaa matunda mazuri, lakini mti mbaya huzaa matunda mabaya" (Mathayo 7:16-17). Ingawa Yesu alitoa mafundisho haya katika muktadha wa onyo juu ya manabii wa uwongo, matumizi yake ni ya ulimwengu wote. Dhibitisho pekee isiyoweza kutambulika ya kuwa neema ya Mungu inafanya kazi ndani yetu ni tunda la kiroho tunalozaa. Huo sio uhalifu wala fumbo, lakini ukweli wa maisha katika ufalme wa Mungu.

Kumbuka, Israeli ilikataliwa na Masihi wake kwa sababu haikuzaa matunda: "Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kutoka kwenu na kupewa watu ambao watazaa matunda yake" (Mathayo 21:43).

Roho Mtakatifu alitumwa ili kuvutia watu kwa Kristo. Unapoitikia sauti yake na kujinyenyekeza mbele za Mungu, muulize ufufuo wa kibinafsi ambao utazaa matunda kwa sifa ya utukufu wa neema yake.

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn na washiriki wasiozidi  ishirini katika jengo ndogo, lililokuwa chini ya barabara katika sehemu ngumu ya jiji. Mzaliwa wa Brooklyn, ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF