TUMESIMAMA KWENYE AHADI NZURI SANA | World Challenge

TUMESIMAMA KWENYE AHADI NZURI SANA

David Wilkerson (1931-2011)September 30, 2020

Je! Umewahi kuzidiwa na hali hata ukamlilia Mungu, "Bwana, nisaidie! Sijui jinsi ya kuomba sasa hivi, kwa hivyo sikia kilio cha moyo wangu. Niokoe kutokana na hali hii! ”

Wakati mwingine tunaweza kusimama tu na kujua kwamba Bwana ndiye Mkombozi wetu. Ninaamini hii ndio hasa Daudi alipitia wakati alipotekwa na Wafilisti. Mtunga-zaburi aliandika hivi: “Nafsi yangu itajisifu katika Bwana; wanyenyekevu watasikia na kushangilia” (Zaburi 34:2).

Daudi anasema hapa, kwa asili, "Nina kitu cha kuwaambia watu wote wa Mungu wanyenyekevu duniani, sasa na katika miaka ijayo. Mradi ulimwengu huu upo, Bwana atamkomboa kila mtu anayemwita na kumwamini. Kwa rehema na upendo wake wa ajabu, aliniokoa, ingawa nilifanya hatua ya kijinga sana.”

Mungu atatuma malaika, ikiwa atachagua, au hata jeshi lao, kukuzunguka na kukuepusha na hatari. Hata kama ulifanya upumbavu au ulifeli sana imani, unahitaji tu kurudi kumwita Mkombozi wako. Yeye ni mwaminifu kusikia kilio chako na kutenda.

Tunaona akaunti nyingi za miujiza katika Biblia yote. Katika vitabu vitatu tu vya kwanza vya Biblia, Mungu aliwakomboa kimiujiza Noa, Loti, Daudi, Hezekia, Danieli, watoto watatu wa Kiebrania, Musa, Yoshua, Israeli, Yusufu na umati zaidi. Kwa watu wa Mungu leo, damu ya Kristo imetukomboa kutoka kwa dhambi, uharibifu na mengi zaidi: "[Yeye] alijitoa mwenyewe kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe kutoka wakati huu mwovu, kulingana na mapenzi ya Mungu wetu na Baba" (Wagalatia 1:4).

Tangu kutoka msalaba, watu wa Mungu wamekuwa na ahadi nzuri zaidi kuliko zile zilizoorodheshwa hapo juu. Waumini leo husimama tu juu ya ahadi lakini pia juu ya damu iliyomwagika ya Yesu Kristo. Na katika damu hiyo tuna ushindi juu ya kila dhambi, majaribu na vita ambayo tutakabiliana nayo.

Je! Unaamini Mungu kama anajua mapema ya nayotangulia kwa kila jaribu lako? Kila hoja yako ya kipumbavu? Kila shaka na hofu yako? Ikiwa ndivyo, una mfano wa Daudi mbele yako, ambaye aliomba, "Mtu huyu masikini alilia, na Bwana alimsikia" (Zaburi 34:6).

Usisite kumlilia Baba yako wa mbinguni mwenye upendo wakati wowote. Anatamani kusikia kutoka kwako na kukidhi hitaji lako.

Download PDF