TUNAJUA FURAHA KWA SABABU YA YESU | World Challenge

TUNAJUA FURAHA KWA SABABU YA YESU

David Wilkerson (1931-2011)
June 6, 2018

Mtunga-zaburi anaandika juu ya siri ya utukufu wenye kujaa, maisha yenye furaha: "Heri watu wale waijuao sauti ya shangwe, ee Bwana, huenda katika nuru ya uso wako" (Zaburi 89:15). Neno la Kiebrania la mstari huu linaonyesha, "Wale ambao wana ufunuo wa sauti ya furaha wataamka kila siku kwa amani, nguvu na furaha. Maisha yao yatajazwa na furaha ya jua la asubuhi."

Kwa kifupi, mtunga-zaburi anatuambia, "Kuna sauti fulani, ya furaha ambayo ina maana ya nguvu hizo kwamba ni msingi wa uhai wa kushinda. Ikiwa unajua na kuelewa sauti hii, utabadilishwa kutoka utukufu na kwenda kwa utukufu.

"Wote wanaojua maana ya sauti ya furaha wanajihakikishia, hawaogopi. Wanatembea kupitia maisha na hisia zote za usalama. Wanaweza kushinda, hata wakati wanapigwa na Shetani. Mioyo yao ni imara na ya kupumzika - kwa sababu Roho Mtakatifu amewafunulia maana ya sauti ya furaha!"

Sasa  sauti hii ya furaha inasema nini? Ni sauti ya Yubile! Itachukua muda mrefu sana kuelezea historia ya tamasha la Wayahudi la Yubile, lakini linapatikana katika Mambo ya Walawi 25 na ni la kusisimua, kwa kuwa huru juu ya ahadi za Mungu, utoaji na baraka.

Nabii Isaya anasema kwambaYesu Kristo ni Yubile yetu. Anaandika, "[Bwana] amenituma kwa ... kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao; kutangaza mwaka wa Bwana ulio kubaliwa"(Isaya 61:1-2).

 Isaya anatumia lugha ya Yubile hapa: "Hebu acha tarumbeta zilizwe, kutangaza mwaka wa furaha wa uhuru  ambao Mwokozi wetu ametupa." Hii ilikuwa sauti ya furaha - akiwaambia watu wote: "Nimefanya usaidizi kwa ajili yenu - kutembea nje ya gereza, kurejeshwa kwa familia yako na uwe na kila kitu unachohitaji kwa maisha yaliyotimizwa. Wewe uko huru kwa kuishi bila hofu ya adui yoyote. Ingia sasa katika furaha yangu!"

Download PDF