UAMINIFU LICHA YA MAPUNGUFU YETU | World Challenge

UAMINIFU LICHA YA MAPUNGUFU YETU

David Wilkerson (1931-2011)December 18, 2019

 "Samweli alichukua pembe ya mafuta na kumtia mafuta katikati ya ndugu zake; na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile” (1 Samweli 16:13).

Daudi alikua mtu ambaye alikuwa mcha Mungu, mwenye busara, mpendwa: "Naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye" (18:14). Alikuwa mtu wa maombi mengi, na aliyemsifu Bwana kati ya watu walio wachache waliowahi kuishi, kwa kubariki moyo wa Mungu na nyimbo na zaburi. Daudi pia alikuwa mtu mwenye imani kubwa. Aliendelea kumchinja yule jitu likubwa Goliathi na akawa shujaa hodari wa Mfalme Sauli. Roho ya Mungu ilikuwa wazi juu yake.

Baada ya muda, Sauli alimkasirikia Daudi na kumfuata kwa hasira kubwa. Daudi alilazimika kukimbia ili awokowe maisha yake na kujificha katika mapango. Wakati mwingine lazima alifikiria, "Bwana, ikiwa mimi ni mtu wa pekee sana, nimetiwa mafuta na kuchaguliwa, kwa nini mimi niko kwenye shida kama hii?" Katika kipindi hiki cha chini, David alifanya chaguo lisilo la busara na akakimbilia katika mji uitwao Gath, mji wa lile jitu kubwa Goliathi lilioshindwa. Kwa sababu alikuwa hajatafuta ushauri wa Bwana kabla ya kufanya harakati hii, uhasama uliibuka juu yake. Alikamatwa na kuletwa mbele ya Mfalme Akishi, ambapo alifanya harakati nyingine za kijinga. Alijifanya kama mwendawazimu kwa matumaini kwamba "wazimu" wake ungemwokoa kutoka kwa viunga vya adui. Huo ulikuwa ushuhuda mbaya kwa wanaume wa David lakini ilifanya kazi kwa kiwango - Mfalme Akishi hakutaka kufanya kitu chochote kwa ajili yake.

Hata ingawa Daudi hakuwa mwaminifu kwa Bwana wakati wa kipindi hiki, Mungu bado alikuwa mwaminifu kwake! Hakumuondoa David kutoka kwenye kitabu chake. Hata wakati alikuwa akicheza kama mwendawazimu, akifanya tabia ya upumbavu, kusudi la milele la Mungu kwake lilikwenda mbele.

Je! Umewahi kupitia kipindi cha "kuwa mwendawazimu" katika maisha yako? Inawezekana umekabiliwa na machafuko makubwa na ukaacha, ukisema, "Siwezi kuishughulikia hii tena!" Ulitenda kulingana na mwili wako, ukitangulia mbele za Mungu. Lakini Mungu bado anafanya kazi kwa niaba yako. Yeye daima yuko kazini nyuma ya pazia; kila wakati mwaminifu kwa ahadi zake na mpango wake kwa maisha yako.

Download PDF