UAMSHO WA UTAKATIFU | World Challenge

UAMSHO WA UTAKATIFU

David Wilkerson (1931-2011)March 26, 2020

Mungu hachukuliwi kamwe na kitu chochote kinachotokea katika ulimwengu wetu. Haishangazi na pigo kubwa la dawa au umwagaji wa damu wa kutoa mimba. Kwa hivyo majibu yake ni nini nyakati za misukosuko na uchafu? Je! Anapendekeza nini kama kichocheo cha uasi na kuongezeka nguvu za pepo?

Jibu la Mungu ni sawa na jinsi lilivyokuwa kila wakati - kuleta ushindi wa Mungu kwa njia mpya. Katika siku za Nehemia, kuta za Yerusalemu zilikuwa zimebomoka, jiji hilo lilikuwa rundo la mawe halisi, na kanisa lilikuwa limerudishwa kabisa. Nguvu mbaya zilizowazunguka Israeli ziliwatesa sana, na kuwadhihaki kila kazi waliyojaribu kufanya.

Je! Mungu aliitikiaje wakati wa uharibifu? Je! Alituma wanamgambo waliofunzwa vizuri kuwasaidia? Je! Alituma walinzi wa ikulu kuwapiga maadui wao mashuhuri? Hapana, Mungu alimwinua mtu mmoja - Nehemia - ambaye alitumia wakati wake kuomba, kufunga na kuomboleza, kwa sababu alikuwa amevunjika juu ya hali ya Israeli. Yeye pia alichimba katika Neno la Mungu, akielewa unabii na kusonga mbele kwa Roho. Alibaki mbali na maovu yote yaliyomzunguka, na aliendelea kutembea kwa utakatifu na Bwana. Na kwa upande wake, kila mtu aliyemsikia akihubiri alitakaswa katika nafsi.

Hivi karibuni uamsho wa utakatifu uliteleza nchi. "Makuhani na Walawi walijisafisha, na kuwasafisha watu, na malango, na ukuta" (Nehemia 12:30). Nyumba ya Mungu pia ilisafishwa, na kila kitu cha mwili kilitupwa nje. Nehemia aliwaambia wafanyikazi wa hekaluni, "Chukua kila kitu kinachohusiana na ibada ya sanamu au hisia za watu!"

Nehemia alikuwa na mamlaka ya kiroho ya kurudisha hofu ya kimungu kwa hekalu kwa sababu alikuwa ameinama, kwa kulia, kuvunjika, na kutafuta moyo wa Mungu. Na kwa sababu ya hili, aliweza kukiri dhambi za taifa lote: "Tafadhali, tega sikio lako na macho yako yakafumbuke, ili usikie maombi ya mtumwa wako ... za wana wa Israeli" (Nehemia 1:6).

Wapendwa wangu, hili ni wazo la Mungu kwa ajili ya uamsho! Kila chumba cha moyo wako ambacho ni kichafu na kisicho na usafishaji lazima kifuagiwe - hakuna sehemu za giza zilizobaki. "Ee Mungu, unda ndani yangu moyo safi, tena uyifanye upya roho iliotulia ndani yangu" (Zaburi 51:10).

Kusudi la moyo wako liwe kuwa mtu wa Mungu anayeleta mabadiliko katika ulimwengu unaokuzunguka.

Download PDF