UFAHAMU WA ROHO MTAKATIFU | World Challenge

UFAHAMU WA ROHO MTAKATIFU

Jim CymbalaJanuary 11, 2020

Petro alikuwa mwanafunzi anayeongoza, lakini alikataa Bwana mara tatu. Baada ya kukana, Petro aliliya usiku wote. Hakupoteza uhusiano wake na Yesu katika wakati huo lakini alihisi maumivu ya kusalitiwa kwake na kupoteza kwa ushirika wa karibu na mtu aliyempenda sana. Roho alikuwa akifanya kazi ndani mwake kuleta uchungu unaoleta toba na urejesho.

Paulo alionya, "Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu" (Waefeso 4:30). Ikiwa Roho amehuzunika, anasumbuka na huzuni. Ingawa tunajua wokovu wetu haujapotea na dhambi zetu, sisi pia hujua kwa uchungu kwamba kuna shida katika uhusiano wetu. Ushirika na Mungu umeathirika, na tunahisi kutokuwa na utulivu. Jua bado liko na linaangaza, lakini hatuhisi joto tena. Ni kama wingu linazuia.

Maisha kama Kristo ni siri. Tunaishi maisha - ni sauti yetu, mwili na akili - lakini sio sisi kabisa. Ni Kristo anayeishi ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Yohana, yule mtume ambaye aliandika barua ya kuwahimiza waumini wasitende dhambi, alijumuisha pia ahadi moja bora katika bibilia: “Ikiwa tunasema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, na ukweli haumo ndani yetu. Ikiwa tunakiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, na mwenye haki na atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha kutoka udhalimu wote” (1 Yohana 1:8-9).

Picha ya ukweli ambao nimesikia miaka mingi iliyopita ndio ufunguo wa kufahamu na kukaa katika kuwasiliana na Roho Mtakatifu: "Kumtambua Roho Mtakatifu kunasuluhisha asilimia 90 ya shida zetu." Lazima tuadhibu akili zetu kuendelea kufahamu uwepo wa Roho Mtakatifu.

Mpango wa Kristo ulikuwa kuchukua nafasi ya "mimi" na "yeye" kupitia uwepo wa Roho. Hii ni kama "Kuchukuwa ushirika" - lakini husababisha maisha yaliyojaa amani na furaha.

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn na washiriki wasiozidi  ishirini katika jengo ndogo, lililokuwa chini ya barabara katika sehemu ngumu ya jiji. Mzaliwa wa Brooklyn, ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF