UFU WA KRISTO HAUWEZI KUFICHWA | World Challenge

UFU WA KRISTO HAUWEZI KUFICHWA

David Wilkerson (1931-2011)December 24, 2019

"Naona watu wanne wamefunguliwa, wakitembea katikati ya moto; Wala hawajeruhiwa, na sura ya nne ni kama Mwana wa Mungu” (Danieli 3:25).

Sote tunajua hadithi hii. Nebukadreza, mfalme wa Babeli, alikuwa ameita kila kiongozi kutoka kwa ufalme wake wa mbali kwa kusudi moja tu, na hiyo ilikuwa ni kuinama mbele ya sanamu kubwa, ya dhahabu na kuheshimu miungu aliyochagua. Na kama mtu yeyote katika nchi alikataa kuinama, ilimaanisha kifo fulani! Ilikuwa kawaida kwa siku hizo kuwaadhibu wavunjaji wa aina yoyote kwa kuwatupa kwenye tanuri inayowaka. Vijana watatu walipochukua msimamo wa haki na wakakataa kutii amri ya mfalme, Nebukadreza aliruka kwa hasira. Aliwaamuru askari wake wawongeze ile tanuru la moto mara saba kuliko kawaida na kujiandaa kuchoma watukanaji (soma akaunti hii katika Danieli 3:1-19).

Wanaume hao watatu wa Kiebrania, Shadraka, Meshaki, na Abednego, walifungwa na kutupwa katika tanuru la moto sana hivi kwamba askari waliyopewa kuwatupa motoni walianza kuanguka wa kifa. Walakini, wakati mfalme alipoangalia wale watatu, alishangazwa na kile alichokiona. "Je! Hatukutupa watu watatu motoni? Ninaona watu wanne wakitembea huku na mmoja wao ana mwonekano wa Mwana wa Mungu!” (Tazama Danieli 3:25).

Sasa, mfalme wa kipagani angewezaje kumtambua Mwana wa Mungu? Ni kwa sababu utukufu wa Kristo hauwezi kufichwa! Wakati wowote malaika wanapoonekana katika Maandiko, wamevikwa nyeupe na huangaza na mwangaza wa mbinguni. Walakini Huyu alionga’a hakukuwa mserafi, huyu alikuwa Yesu mwenyewe - na alikuwa ananga’aa sana kuliko mwali kutoka kwa moto mkali huo -mara saba.

Wapendwa, ushuhuda huu wa uwepo wa Kristo ulitoka kwa midomo ya mataifa. Na ongea juu ya hali ya maisha na kifo. Hili lilikuwa shida ya maisha yote - lakini Kristo alitembea ndani ya tanuru na watu hawa na kuwaokoa.

Ni kitu gani kinamleka Kristo katika shida yako? Ni kuwa na ujasiri kamili kuwa Yeye anaweza kukuokoa, na kukuokoa bila kujali unakabiliwa na nini. Kujiamini kuwa haijalishi kinachotokea, uko mikononi mwake. Je! Unakabiliwa na shida - ya kiroho, kifedha, kiakili, ya mwili? Katika ndoa yako? Kazi yako? Biashara yako? Wakati muujiza tu unaweza kukutoa katika hali yako isiyo na tumaini, Yesu atakuja na kutembea kupitia wewe. Mwana wa Mungu Aliye hai anaweza kutatua shida yako na kukuokoa kutoka katika tanuru yako ya huzini.

Download PDF