UFUNGUO WA WAKATI WA FAMILIA | World Challenge

UFUNGUO WA WAKATI WA FAMILIA

David Wilkerson (1931-2011)April 29, 2021

Umebarikiwa sana ikiwa una ndugu au dada wa kujitolea ambaye unaweza kusali naye. Hakika, waombezi wenye nguvu ambao nimewajua wamekuja wawili wawili na watatu. "Ninawaambia ninyi wawili kati yenu wakikubaliana duniani juu ya chochote watakachoomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni" (Mathayo 18:19).

Wakristo wengine huita "makubaliano haya kuomba." Mahali ambapo aina hii ya maombi hufanyika kwa nguvu zaidi ni nyumba. Mke wangu, Gwen, na mimi husali pamoja kila siku, na ninaamini inashikilia familia yetu pamoja. Tuliombea kila mtoto wetu wakati wa miaka yao ya kukua, kwamba hakuna hata mmoja wao atakayepotea. Tuliomba juu ya urafiki wao na mahusiano yao na kwa wenzi wao wa baadaye, na sasa tunafanya vivyo hivyo kwa wajukuu wetu.

Ni familia chache sana za Kikristo huchukua muda wa maombi nyumbani. Mimi binafsi ninaweza kushuhudia kwamba niko katika huduma leo kwa sababu ya nguvu ya maombi ya familia. Nilipokuwa mtoto - bila kujali mimi na ndugu zangu tulikuwa tukicheza, kwenye yadi ya mbele au chini ya barabara - mama yangu angeita mlango wa mbele wa nyumba yetu, “David, Jerry, Juanita, Ruth, ni wakati wa maombi!” (Ndugu yangu Don hakuzaliwa bado.)

Jirani nzima ilijua kuhusu wakati wetu wa maombi ya familia. Wakati mwingine nilichukia kusikia wito huo, na niliugua na kuugua juu yake. Kitu dhahiri kilitokea katika nyakati hizo za maombi, ingawa, na Roho akitembea katikati ya familia yetu na kugusa roho zetu.

Labda huwezi kujiona unashikilia maombi ya familia. Labda una mwenzi ambaye hana ushirika au mtoto ambaye ni mwasi. Mpendwa, haijalishi ni nani anachagua kutohusika. Bado unaweza kuja kwenye meza ya jikoni na kuinamisha kichwa chako na kuomba. Hiyo itatumika kama wakati wa maombi wa kaya yako, na kila mwanafamilia ataijua.

Download PDF