UFUNUO WA REHEMA YA MUNGU | World Challenge

UFUNUO WA REHEMA YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)October 22, 2019

Daudi alikubali rehema kuu ya Mungu aliposema, "Nimetangaza uaminifu wako na wokovu wako. Sikuficha fadhili zako wala ukweli wako katika mkutano mkubwa” (Zaburi 40:10).

Daudi alimshukuru Mungu kwa upendo mkubwa sana kwa sababu alikuwa akijua mapungufu yake mwenyewe. "Maovu yangu asiyohesabika yamenizidi, hata siwezi kuangalia juu" (40:12). Haijalishi watu wamefanya dhambi vibaya, upendo wa Mungu bado unawafikia. Alimtuma Mwanawe kama dhabihu kwa sababu hilo.

"Maana fadhili zako ni bora kuliko uhai; midomo yangu itakusifu" (Zaburi 63:3). Maisha haya ni mafupi! Bado upendo wa Mungu utadumu milele. Miaka bilioni kutoka sasa, Yesu atakuwa mpole na mwenye upendo kwetu kama alivyo leo.

Tangazo kuu zaidi la fadhili zake ni sifa za kufurahi. Acha na ufikirie kwa muda: Mungu hakukasirikia. Ikiwa uko tayari kuacha dhambi zako, unaweza kusamehewa na kurejeshwa kwa wakati huu. Neno linasema kwamba hakuna kitu chochote kinachoweza kututenganisha kati ya Bwana wetu na sisi: hakuna dhambi, hakuna hatia, hakuna mawazo ya kulaaniwa.

Ikiwa unaelewa kweli jinsi Yeye ni mpole kwako - jinsi uvumilivu, jinsi anavyojali, jinsi tayari kusamehe na kubariki - hautaweza kujiridhisha. Ungepiga kelele na kumsifu hadi kutoacha sauti nyuma!

Mpendwa, Yesu anakuja - na tuwe safi. Kwasababu tuko tayari kwenda. Una Baba mwenye upendo na mpole anayekujali. Anatiya machozi yako ambayo ulioliya kwenye chupa . Aliona kila hitaji. Anajua kila wazo lako - na anakupenda!

Download PDF