UHIFADHI WA MUNGU WA WATOTO WAKE | World Challenge

UHIFADHI WA MUNGU WA WATOTO WAKE

David Wilkerson (1931-2011)April 13, 2021

Ninaamini kwamba Zaburi 46 ni picha ya Agano Jipya "nchi ya ahadi." Kwa kweli, Zaburi ya 46 inawakilisha pumziko la kimungu linalotajwa katika Waebrania: "Basi imesalia raha kwa watu wa Mungu" (Waebrania 4:9). Zaburi hii inaelezea pumziko hili kwa watu wa Mungu. Inazungumza juu ya nguvu zake za kila wakati, msaada wake wakati wa shida, amani yake katikati ya machafuko. Uwepo wa Mungu uko pamoja nasi wakati wote, na msaada wake kila wakati hufika kwa wakati.

Israeli ilikataa pumziko hili: “Ndipo wakaidharau nchi ya kupendeza; hawakuamini neno lake” (Zaburi 106:24). Kwa kusikitisha, kanisa leo ni kama Israeli. Licha ya ahadi kubwa za Mungu kwetu-uhakikisho wake wa amani, msaada na usambazaji kamili - hatumwamini kabisa. Badala yake, tunalalamika, “Mungu yuko wapi katika majaribio yangu? Yuko pamoja nami au la? Uko wapi ushahidi wowote wa uwepo wake? Kwa nini anaendelea kuruhusu shida hizi zinirundike?”

Leo, ninasikia Bwana akiuliza kanisa lake, "Je! Unaamini kuwa bado ninazungumza na watu wangu? Je! Unaamini ninatamani kukupa msaada na mwongozo wangu? Je! Unaamini kweli ninataka kusema nawe kila siku, kila saa, muda baada ya muda? ” Jibu letu linapaswa kuwa kama la Daudi. Mtu huyo mcha Mungu alitikisa kuzimu zote alipotoa taarifa hii juu ya Bwana: “Kwa maana alisema, ikatimia; Akaamuru, ikasimama kabisa” (Zaburi 33:9).

Hapa kuna ahadi ya Mungu kwa kila kizazi ambacho kitaamini Neno lake kwamba anatamani kusema nasi: "Ushauri wa Bwana umesimama milele, mipango ya moyo wake kwa vizazi vyote" (33:11). Muumba wa ulimwengu anataka kushiriki mawazo yake nasi!

Maandiko yanafanya iwe wazi: Mungu wetu alizungumza na watu wake zamani, anazungumza na watu wake sasa, na ataendelea kusema nasi mpaka mwisho wa wakati. Zaidi kwa uhakika, Mungu anataka kusema nawe juu ya shida yako leo. Anaweza kuifanya kupitia Neno lake, kupitia rafiki wa kimungu, au kupitia sauti tulivu ya Roho, ikinong'ona, "Hii ndio njia, tembea ndani yake."

Haijalishi anatumia njia gani, utatambua sauti yake. Kondoo wanajua sauti ya Mchungaji wao. Na, "Yeye huhifadhi roho za watakatifu Wake; Anawaokoa na mikono ya waovu” (Zaburi 97:10).

Download PDF