UJASIRI KATIKA KUOMBA AHADI ZA MUNGU | World Challenge

UJASIRI KATIKA KUOMBA AHADI ZA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)April 6, 2021

Biblia inatuambia kwamba Bwana hana upendeleo. Na kwa sababu haonyeshi upendeleo-kwa sababu ahadi zake hazibadiliki kutoka kizazi hadi kizazi-tunaweza kumuuliza atuonyeshe rehema zile zile ambazo ameonyesha watu wake kupitia historia. Hata Mfalme Manase ambaye alifanya dhambi mbaya kuliko mfalme yeyote kabla yake wakati alipotubu, alirudishwa (ona 2 Mfalme 21:1-18).

Kwa hivyo, mtakatifu mpendwa, wakati unaogopa unaweza kuwa umetenda dhambi mara nyingi sana dhidi ya rehema za Bwana… wakati unafikiria umevuka mipaka, na Mungu amekutoa juu yako… unapovunjika moyo, kutupwa chini na kufeli au na Kristo tabia kama ya ... wakati unashangaa kama Mungu anakuweka kwenye rafu, au anazuia upendo wake kwako kwa sababu ya dhambi za zamani - ikiwa kweli una moyo wa kutubu, basi shikilia ukweli huu: MUNGU HABADILI.

Kumfunga Mungu kwa Neno lake. Andika kila ukumbusho ulio nao wa yale ambayo amekufanyia katika miaka iliyopita. Kisha nenda kwenye Maandiko na upate matukio mengine ya "mifano ya rehema" yake na watu wake. Leta orodha hizi mbele za Bwana na umkumbushe: “Mungu, huwezi kukataa Neno lako mwenyewe. Wewe ndiye yule yule jana, leo na hata milele.”

Leo tuna kitu ambacho watakatifu wa Agano la Kale wangeweza kuota tu. Na huyo ndiye Mwana wa Mungu mwenyewe ameketi mkono wa kuume wa Baba-Jaji. Tunamjua Mwana, kwa sababu yeye ni ndugu yetu wa agano la damu, kwa kupitishwa. Na tuna uwezo wa kudai kifungo chetu cha damu kwake wakati wowote tunaposimama mbele ya Jaji na kumfunga kwa hoja zake mwenyewe: "Baba, sina la kukuletea ila Neno lako mwenyewe. Uliahidi kwamba nitakuwa kamili katika Kristo, na kwamba utanizuia nisianguke, na Yesu atakuwa mwombezi wangu. Uliahidi utafungua masikio yako kwa ombi langu na utanipa mahitaji yangu yote. Oo, Bwana, unirehemu na neema sasa, katika saa yangu ya uhitaji. Amina!”

Ninaamini kweli kwamba Mungu amebarikiwa sana tunapokaribia kiti chake cha enzi na ujasiri wa aina hii, tukimfunga kwa Neno lake mwenyewe. Ni kana kwamba anatuambia, "Mwishowe, umepata. Unanibariki”

Download PDF