UJUE YESU, NA UJUE BABA | World Challenge

UJUE YESU, NA UJUE BABA

David Wilkerson (1931-2011)March 4, 2020

Je! Mungu anaonekanaje? Tunajua yeye ni roho na kwamba hatuonekani; Kwa kweli, Neno linasema, "Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote" (Yohana 1:18).

Sehemu ya misheni ya Yesu duniani ilikuwa kufunua Baba wa mbinguni kwetu. Wakati Kristo alikuwa karibu kurudi mbinguni, aliwaambia wanafunzi wake kwamba wanajua alikokuwa akienda na wanajua njia. Walakini, Tomaso akajibu, "Bwana, hatujui unaenda wapi, na tunawezaje kujua njia?" (Yohana 14:5). Kwa maneno mengine, "Ukituacha, tutawezaje kwenda kwa Baba? Ulituambia mwenyewe kuwa wewe ndiye njia pekee kwake."

Yesu alielezea, "Kama mungelinijua mimi, mngelimjua pia na Baba yangu; tangu sasa munamjua tena mmemwona” (14:7). Filipo alishangazwa na hii na lazima afikirie, "Yesu anamaanisha nini, tumemwona Baba? Tunawezaje kuona roho? Je! Yesu anawezaje kuwa Mungu? " Basi akaingia kwenye mazungumzo: "Bwana, tuonyeshe Baba, na inatutosha" (14:8).

Yesu alikuwa mvumilivu kwa sababu alihisi ukweli wa Filipo: "Je! Nimekuwa nanyi kwa muda mrefu, lakini bado haujanijua, Filipo? Yeye aliyeniona amemwona Baba” (14:9). Yesu akageuka na kuwaambia wanafunzi wote: "Je! Hamwamini kuwa mimi ni ndani ya Baba, na Baba yuko ndani Yangu?" (14:10). Na baada ya hayo aliwapa ahadi tukufu: "Siku hiyo mtajua kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, na wewe ndani yangu, nami ndani yako" (14:20).

Hii ilikuwa mazungumzo ya kushangaza! Kristo alikuwa akiwaambia wafuasi wake, “Niangalie! Je! Hauoni kuwa mimi ni Mungu, nimevaa mwili wa kibinadamu? Mimi ndiye kiini cha Baba yangu, na yote aliyo katika asili, hali na tabia - yumo ndani yangu. Nimekuja duniani kukuonyesha uso wa mwanadamu! Ninagundua kuwa huwezi kuelewa haya yote sasa, lakini wakati nitakapofufuliwa kutoka kwa wafu, nitmuonyeha Baba kwenu, kwa maana yeye na mimi tuko mmoja."

Tunajua kwamba huduma yote ya Kristo ilikuwa dhihirisho la Baba ni nani. Hata leo anatafuta kukupatanisha nay eye, na akutawale kwa upendo. Unapokubali upendo wake, na kumpenda kwa kurudi, utagundua uso wa Baba.

Download PDF