UNGANA NA WATU WANAOMUOMBA MUNGU | World Challenge

UNGANA NA WATU WANAOMUOMBA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)May 22, 2020

Kufikia wakati nabii wa Mungu mcha Mungu Daniel alikuwa na umri wa miaka themanini, alikuwa amepita muda wa wafalme wawili wa Babeli, Nebukadreza na mtoto wake Belshaza, na kisha akatumikia chini ya Mfalme Darius. Daima Daniel alikuwa amekuwa akiomba na hakuwa na mawazo ya kupungua kwa uzee wake.

Mfalme Darius alikuwa amempandisha Daniel ofisi ya juu zaidi katika nchi, akiweka msimamizi wa kuunda sera ya serikali na kufundisha wakurugenzi wote wa mahakama na wasomi: "Daniel alijitambulisha juu ya magavana na maakida, kwa sababu roho nzuri ilikuwa ndani yake; Mfalme akafikiria kumweka juu ya nchi yote” (Danieli 6:3).

Kwa wazi, Danieli alikuwa nabii mmoja aliye na shughuli nyingi. Lakini hakuna kinachoweza kumchukua mtu huyu wa Mungu mbali na nyakati za maombi. Mara tatu kwa siku, aliiba mbali na majukumu yake yote, mizigo na madai kama kiongozi kutumia wakati na Bwana.

Danieli ni mfano kwetu jinsi ilivyo muhimu kuwa na viongozi wa sala. Kumbuka, alikuwa ameteuliwa juu ya kila kiongozi mwingine katika alimwengu. Fikiria bidii kubwa ambayo ilichukua kwa Daniel kujitolea kusali. Kwa maana, aliishi katika Jiji la New York la wakati wake - Babeli kubwa, yenye tajiri na mali. Na aliishi wakati wa kutokujali kiroho - ulevi, kutafuta-raha na uchoyo miongoni mwa watu wa Mungu.

Maombi hayaji kwa kawaida kwa mtu yeyote, pamoja na Daniel. Wakati wa maombi yenye nidhamu ni rahisi kuanza bado ngumu kudumisha - miili yetu na shetani hufanya njama dhidi yake. Maombi ambayo yanatekelezwa kutoka kwa mtumwa mwaminifu, mwenye bidii ambaye huona taifa lake na kanisa likianguka zaidi katika dhambi na huanguka magoti yake na kumlilia Mungu kwa niaba yao. Mungu anatamani sana kubariki watu wake lakini ikiwa akili zetu zimechafuliwa na roho ya ulimwengu huu, hatutaweza kupokea baraka zake.

Je! Wewe utakuwa sehemu ya watu wa Mungu wanaoomba leo? Ikiwa ni hivyo, umwambie, "Ah, Bwana, chochote kinachochukua, niweke juu ya magoti yangu. Natamani kuona Roho wako akitembea ndani ya mioyo ya wanaume na wanawake! "

Download PDF