UPANDE MWINGINE WA JIWE | World Challenge

UPANDE MWINGINE WA JIWE

Gary WilkersonNovember 11, 2019

"Yosefu akauchukua mwili, akaufunika katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lake jipya, ambalo alikuwa amelichonga katika mwamba; akavingilisha jiwe kubwa mbele ya mlangoni wa kaburi, akaenda zake” (Mathayo 27:59-60).

Yesu alipowekwa ndani ya kaburi kufuatia kusulubiwa kwake, aliwaacha wanafunzi wakiwa wameumia moyoni na kushtuka. Jiwe kubwa lilipokuwa limevingirishwa mbele ya mlango wa kuziba kaburi, kila mtu alikuwa na hisia za kusikitisha za umaliziaji. Baada ya yote, Yesu alisema, "Imekwisha" (Yohana 19:30), kisha akainamika kichwa chake na akafa.

Wafuasi wa Yesu wenye uaminifu waliamini kuwa yeye ndiye tumaini la ulimwengu, wokovu wa Israeli, mwanga wa Mataifa. Alikuwa mponyaji mkuu aliyefufua wafu, aliwaweka huru mateka, na aliwahubiria maskini habari njema. Na kisha alikuwa amekwenda!

Wakati Yesu alitamka, "Imekwisha," wafuasi wake lazima walidhani alimaanisha kuwa imekwisha, mwisho wa hadithi. Mwitikio wao kwa mazishi yake ulitoa hisia yao ya kutokuwa na tumaini - lakini hawakujua kile kitakachotokea tu upande wa jiwe.

Mara nyingi, Wakristo wanapovumilia majaribu ya maisha, pia wanapata hisia za kukata tamaa. Wote wanaona ni jiwe limevingirwa mahali hapo, linawatenganisha na tumaini. Lakini tu kama wafuasi wa Yesu, wanaangalia vitu kutoka upande huu wa jiwe. Ndani ya kaburi huishi maisha ya ufufuo - muujiza unangojea kutokea!

Shetani anaweza kutangaza ushindi, lakini kutetemeka kwa nguvu kunaanza. Yesu yuko mbele na wakati fulani, katika wakati wake mtukufu, atapita kupitia mlango huo ndani ya maisha yako na kesi yako itabadilishwa mara moja. Shetani hana neno la mwisho. Kifo hakina kuumwa tena. Nuru imeshinda giza na upendo wa Yesu umeshinda maovu yote.

Je! Kuna jiwe lililosimama kati yako na ukombozi wa Mungu hivi sasa? Mungu yuko katika maisha yako kwa wakati huu (yeye hajawahi kutokuwa kazini), na jiwe limekuwa likiondolewa. Ameshinda nguvu zote za giza na kwa imani ushindi wake ni wako.

Download PDF