UPATIKANAJI WA BABA KUPITIA YESU | World Challenge

UPATIKANAJI WA BABA KUPITIA YESU

David Wilkerson (1931-2011)August 21, 2020

"Kwa sababu mimi ni hai, mtaishi pia. Siku hiyo mtajua ya kuwa mimi niko kwa Baba yangu, na nyinyi ndani yangu, nami ndani yenu” (Yohana 14:19-20). Sasa tunaishi katika “siku ile” ambayo Yesu anasema; kwa kifupi, tunapaswa kuelewa msimamo wetu wa mbinguni katika Kristo. Kwa kweli, wengi wetu tunajua msimamo wetu kwake - kwamba tumekaa pamoja naye katika maeneo ya mbinguni - lakini tu kama ukweli wa kitheolojia. Tunajua kama uzoefu.

Nini maana ya "msimamo wetu katika Kristo"? Kwa ufupi sana, msimamo ni wapi moja imewekwa, ambapo moja iko. Mungu ametuweka mahali tulipo, ambayo ni katika Kristo. Kwa upande wake, Kristo yuko ndani ya Baba, ameketi mkono wake wa kulia. Kwa hivyo, ikiwa tuko ndani ya Kristo, basi tumekaa pamoja na Yesu katika chumba cha kiti cha enzi, mahali alipo. Hiyo inamaanisha kuwa tumekaa mbele ya Mwenyezi.

Hivi ndivyo Paulo anarejelea wakati anasema tumefanywa "kukaa pamoja katika sehemu za mbinguni katika Kristo Yesu" (Waefeso 2:6). Hili sio jambo unaloweza kupata, ndivyo Mungu anasema juu yako. Ikiwa uko katika Kristo, basi kwa macho ya Baba umekaa karibu naye, mkono wake wa kulia.

Wakati unapomwamini Yesu, umechukuliwa kwa Kristo kwa imani. Mungu anakukaribisha kwa Mwanae na anakuweka viti pamoja naye mbinguni. Huo sio tu hatua ya kitheolojia lakini ukweli, msimamo wa kweli. Kwa kweli, kuwa "ndani ya Kristo" haimaanishi kuwa unaondoka hapa duniani. Hauwezi kutengeneza kihemko fulani au hisia inayokupeleka mbinguni ya kweli. Hapana, mbingu zimeshuka kwako. Kristo Mwana na Mungu Baba walikuja moyoni mwako na wakafanya makao yao: "Mtu akinipenda, atashika neno Langu; na Baba yangu atampenda, na tutakuja kwake na kufanya makao yetu pamoja naye ”(Yohana 14:23).

Ndio, Yesu yuko peponi, na Roho wake anatembea juu ya dunia yote. Lakini Bwana mwenyewe hukaa ndani yako na mimi haswa. Ametufanya hekalu lake duniani, makao yake, ambayo inamaanisha kuwa tumepata ufikiaji wa Baba wa mbinguni. "Kwa maana kupitia yeye sisi wawili tunaweza kuingia kwa Roho mmoja kwa Baba" (Waefeso 2:18). "Tunayo uhodari na ufikiaji kwa ujasiri kupitia imani kwake" (3:12).

Baba yenu wa mbinguni anafurahi juu yenu, kwa hivyo acha nyuma mambo yenu ya kidunia,  na mchukue msimamo wenu katika Kristo leo!

Download PDF