UPENDO WA AJABU WA BABA | World Challenge

UPENDO WA AJABU WA BABA

David Wilkerson (1931-2011)
July 3, 2018

Wakristo ambao ni muhimu kuhusu kutembea kwao na Mungu wana hamu kubwa ya kujua Baba yao wa mbinguni bora. Maandiko yanasema waziwazi, "Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wo wote" (Yohana 1:18). Tunajua kwamba Mungu ni roho na yeye haonekani kwa macho yetu, basi tunawezaje kumjua Baba? Naamini sehemu moja ya kazi za Yesu hapa duniani ilikuwa kutufunulia uso wa kibinadamu wa Baba wa mbinguni.

Yesu akawaambia wanafunzi wake: "Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba; tangu sasa mnamjua, tena mmemwona" (Yohana 14:7). Azimio hili liliwachanganya na Filipo hata akatoka, "Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha" (14:8).

Yesu alijibu kwa uvumilivu kwa sababu alijua ombi la Filipo lilikuwa la kweli. "Mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue, Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba; basi wewe wasemaje, 'Utuonyeshe Baba?'" (14:9).

Yesu akageuka na kuwaambia wanafunzi wote kwa ahadi ya utukufu: "Siku hiyo ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, name ndani yenu" (14:20). Ni mazungumzo ya ajabu! Yesu alikuwa anawaambia watu hawa, "Angalia mimi. Je, hamuoni kwamba mimi ni Mungu aliyevaa mwili wa kibinadamu? Mimi ni kiini cha Baba - katika asili, dutu na tabia. Kwa kupitia kwangu mnauona uso wa Mungu."

Picha wazi hutokea: Mungu alimtuma mwanawe kutuonyesha hasa jinsi alivyo. Kwa hiyo, kujua na kumwona Mungu, sisi kwanza lazima tujue na kumwona Kristo. Ni kweli kwamba Mungu ana pande mbili kwa sababu yeye ni Mungu wa haki, na ni lazima "Mche Bwana, ukajiepushe na uovu" (Methali 3:7). Lakini upande wake mwingine ni wema na upendo usio na masharti. Tunaona hili limefunuliwa katika huduma ya Yesu. Kila kitu Kristo alisema na kutufunulia upendo wa ajabu wa Baba.

Download PDF