UPENDO WA MUNGU HAUTIKISIKI KAMWE | World Challenge

UPENDO WA MUNGU HAUTIKISIKI KAMWE

David Wilkerson (1931-2011)November 12, 2020

"Kwa sababu ya sauti ya adui, kwa sababu ya uonevu wa waovu ... moyo wangu umeumia sana ndani yangu ... hofu na kutetemeka kunanijia… Kwa hivyo nikasema," Laiti ningekuwa na mabawa kama hua! Ningaliruka na kupumzika'' (Zaburi 55:3-6). David anazungumza hapa juu ya shambulio la kishetani kali sana ambalo lilimwondoa nguvu na uvumilivu na kumsababisha atamani kukimbia. Alilalama, "Kuna maumivu katika nafsi yangu, shinikizo ambalo haliachi kamwe. Ni vita ambayo haishii na inanitisha. Bwana, usinifiche tena, Tafadhali, sikiliza malalamiko yangu na ufanye njia ya kutoroka kwangu. "

Je! Sababu ya vita mbaya ya Daudi ilikuwa nini? Ilikuwa sauti: "Kwa sababu ya sauti ya adui" (55:3). Kwa Kiebrania, maana hapa ni "sauti ya mtu." Alikuwa ni Shetani akiongea, pamoja na wadhalimu wake wa kipepo.

Je! Daudi alifanya nini juu ya hili? Alimlilia Bwana kwa msaada, akimwomba anyamazishe mashtaka ya adui: "Uharibu, Ee Bwana, na ugawanye ndimi zao" (55:9). “Siku zote wanapindisha maneno yangu; mawazo yao yote ni juu yangu kwa uovu… Wanajificha… wanavizia maisha yangu” (56:5-6).

Ushuhuda wa Daudi unaweka wazi kwetu sote: hii ni vita. Tunakabiliwa na nguvu mbaya katika kupigania imani yetu dhidi ya baba wa uwongo. Na njia pekee ambayo tunaweza kufanya vita ni kumlilia Bwana ili atusaidie.

Kama watumishi wengine watakatifu wa Mungu, Daudi alipitia vita vyake na alitumiwa sana kuliko hapo awali. Mpendwa, furaha hiyo hiyo inatungojea tu zaidi ya kupatwa kwa imani. Walakini ni wakati tunapokuwa katika hali ya chini kabisa - katika sehemu ya chini kabisa ya kutokuamini kwetu - kwamba Mungu anafanya kazi yake ya ndani kabisa ndani yetu, akituandaa kumtukuza.

Je, umepeperushwa hivi majuzi, imani yako ikionekana kutofaulu katika saa ya giza? Ninakuhimiza ufanye mambo matatu: (1) Pumzika katika upendo wa Mungu kwako. (2) Jua kuwa haijalishi mawazo yako ya kutokuamini ni ya kina gani, Bwana huona kile unachopitia na upendo wake kwako hauondoki kamwe. (3) Na fanya kama Daudi alifanya na kumlilia Bwana usiku na mchana: “Bwana Mungu wa wokovu wangu, asubuhi sala yangu inakufikia. Tega sikio lako kilio changu.”

Download PDF