USHAHIDI WA UAMSHO | World Challenge

USHAHIDI WA UAMSHO

David Wilkerson (1931-2011)November 15, 2019

Kuna mazungumzo mengi ya uamsho siku hizi, na maoni tofauti ya kile  kinachopaswa kuonekana. Ushuhuda wa kwanza wa ufufuo wa kweli ni hamu kubwa ya kusikia na kutii Neno la Mungu. Katika siku za Nehemia, watu walimwambia Ezra, kuhani na mwandishi, hamu yao ya kutaka kitabu cha sheria ya Musa ili wakisomewe. "Na Ezra akaifungua kitabu machoni pa watu wote ... na alipokifungua, watu wote wakasimama" (Nehemia 8:5).

Kilio cha mioyo yao kilikuwa, "Tuletee Neno la kweli la Bwana!" Ezra alisimama juu ya mimbari ya mbao iliyoinuliwa, akasoma Neno la Mungu kwa masaa sita wakati umati ulisimama kwa umakini na kusikiliza. Leo hii Wakristo wengi wanapata kuchoka kanisani na wanataka kusikia mahubiri mafupi. Kwa upande mwingine, kuna wale ambao wana njaa ya Neno na wanaotamani kusikia mahubiri yaliyoongozwa na Roho Mtakatifu.

Ushuhuda mwingine wa uamsho ni toba ya kweli. Watu wa siku za Nehemia walifurahiya kwanza na kumsifu Bwana kwa usomaji wa Neno. Ndipo wakainama, wakaabudu: Na Ezra akambariki Bwana, Mungu mkuu. Ndipo watu wote wakajibu, 'Amina, Amina!' Huku wakinyanyua mikono yao. Wakainama vichwa vyao, wakamwabudu Bwana, na nyuso zao chini.” (8:6). Watu, wakitetemeka kwa Neno la Mungu, walichukua moyo na kutubu.

Wakati uamsho unakuja, kuna roho ya ajabu ya shangwe na sherehe. "Na watu wote wakaenda kula na kunywa ... na wakafurahi sana, kwa sababu walielewa maneno waliyotangaziwa" (8:12). Wakati wowote upendo wa Neno la Mungu linarejeshwa na toba kuonekana, kila wakati kutakuwa na wimbi la furaha ya kweli na sherehe.

Ushuhuda wa mwisho wa uamsho ni kujitenga kabisa na ulimwengu. "Na wale wa kabila la Waisraeli walijitenga na wageni wote" (9:2). Mahali popote kuna marejesho ya kibibilia, kutakuwa na ufahamu unaoendelea kuongezeka wa wito wa Bwana kujitenga kutoka kwenye mambo ya kidunia na yenye kuvutia.

Mungu anainua mabaki yaliyoundwa na wale wanaotaka uamsho ambao unaambapatana na waumini na sura ya Yesu Kristo. Wakati gani wa maajabu wa kushangaza sana kwa kuwa hai katika Mwili wa Kristo!

Download PDF