USHAHIDI WA UKUU WA MUNGU | World Challenge

USHAHIDI WA UKUU WA MUNGU

Jim CymbalaJuly 13, 2019

Wakati ujao utakabiliwa na tatizo lisiloweza kushindwa, napenda kukushauri kuangalia mbinguni juu ya usiku ulio wazi. Ushahidi wa ukuu wa Mungu ni haki juu ya kichwa chako. Wanasayansi wanasema kuna nyota 7,000 zinazoonekana kwa jicho, ingawa karibu 2,000 ya hizi zinaweza kuonekana wakati wowote na mahali popote. Kwa hiyo hata usiku ulio wazi peupe unaweza kuona chini ya theluthi ya nyota zote zinazoonekana kwa watu duniani kote.

Lakini hiyo sio mwisho wake. Uchunguzi wa hivi karibuni unaonyesha kuwa kuna nyota nyingi zaidi kuliko zenye jicho linaloweza kuona, labda bilioni 200 katika galaxy  yetu wenyewe, na Milky Way ni moja tu ya mamilioni ya galaxi! Ingawa hakuna mtu anajua hasa nyota ngapi ambaza ziko, makadirio moja huweka namba ya nyota milioni elfu bilioni tatu – tatu pamoja na zero kumi na sita nyuma yake!

Kama Mungu anavyotuhakikishia, "mbingu ni kazi ya mikono yake" (Zaburi 102:25). Yeye "aliamuru tu na vikaumbwa" (Zaburi 148:5). Neno moja tu kutoka kwake, na nyota milioni elfu bilioni tatu  zikawa. Nini zaidi, Maandiko yanatuambia kwamba Mungu "huesabu idadi ya nyota, huzipa zote majina" (Zaburi 147:4). Mungu aliahidi kumfanya Ibrahimu kuwa baba wa watoto wengi hata alikuwa vigumu kwa sababu alikuwa mtu mzee aliyeowa Sarah, ambaye nay eye alikuwa mzee na tasa. Bwana alisema uzao wa Ibrahimu utakuwa mkubwa sana kwa kuwa hautawezwa kuhesabiwa: " Na uzao wako nitawufanya uwe kama vumbi ya dunia, hata mtu hataweza kuhesabu vumbi dunia, basi uzao wako hutawezwa kuhesabiwa" (Mwanzo 13:16).

Fikiria juu ya hilo! Ni shida gani "kubwa" ambayo unakabiliwa sasa hivi ambayo ni ngumu sana kwake? Je, ni haja gani iwezekanavyo kuwa zaidi ya uwezo wake wa kutoa? Angalia juu wakati wa usiku kwenye mbingu, na acha kila nyota ikuhimize kufanya kile Ibrahimu alichofanya - alimwamini Mungu na akapata baraka ambazo hakuweza kufikiria.

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn (Brooklyn Tabernacle) akiwa na wanachama wasio zidi  ishirini katika jengo la chini katika sehemu ngumu ya mji huo. Mzaliwa wa Brooklyn, yeye ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF