USHINDI AMBAO UNAONEKANA KAMA KUSHINDWA | World Challenge

USHINDI AMBAO UNAONEKANA KAMA KUSHINDWA

Carter ConlonJanuary 18, 2020

Tunasoma katika Neno la Mungu kwamba katika siku za mwisho, dhambi zitaongezeka na upendo wa wengi utakua baridi. Ni nani anayeweza kukataa kwamba hii inafanyika leo? Jamii inaendelea kuzunguka ndani ya giza la karibu kila siku, na inaweza kukuwa baridi kwa kila aina ya upendo. Mwishowe, Wakristo wengi wataishia kuvunjika moyo; kwa kweli, wengine tayari wamevunjika moyo.

Kitabu cha Luka kinatuambia juu ya wakati ambapo wanafunzi wawili “walikuwa wakisafiri… kwa kijiji kiitwacho Emausi, kilicho umbali wa maili saba kutoka Yerusalemu. Nao wakazungumza pamoja juu ya mambo haya yote yaliyotokea. Wakati huo wakizungumza kwao na kuhojiana, Yesu mwenyewe akakaribia na kuandamana nao. Lakini macho yao yakafumbwa ili wasimtambue” (Luka 24:13-16). Wawili hawa walikuwa wamejiingiza sana kwa hoja zao wenyewe - tathmini yao wenyewe ya kile kilichokuwa kimefanyika na kusulubiwa kwa Yesu - hata hawakuweza kuona wakati Bwana mwenyewe alianza kutembea nao.

Yesu alipouliza watu hao kwanini walikuwa na huzuni, walijibu, “makuhani wakuu na watawala wetu walivyomtia [Yesu] katika hukumu ya kifo, na wakamsulibisha. Lakini tulikuwa tunatumaini…” (24:20-21). Yesu alikuwa amekwisha kufufuliwa kutoka kwa wafu lakini kile ambacho ilikuwa ushindi mkubwa bado haikuwa chochote ila kushindwa machoni mwao.

Hii ndio shida sawa ambayo lazima tuilinde. Tunadhani tunajua Mungu yuko karibu kufanya, na tunaunda katika akili zetu picha kamili ya jinsi kila kitu kinapaswa kufunuliwa. Bado wakati haikua kwa njia tunavyofikiria inapaswa, tunajikuta tunakata tamaa.

Wanaume walio njiani kuelekea Emausi hawakuwa na habari nzuri lakini walikuwa na matumaini. Hapo ndipo Bwana alipotokea kwao na kimsingi akasema, "Sitakulazimisha kwako, lakini ikiwa unatamani nitakufungulia Maandiko na kukuonyesha mambo ambayo labda haujawahi kufikiria bado" (ona 24:27).

Je! Uko tayari kumruhusu Mungu afungue maandiko na akuonyeshe njia zake? Kumbuka, njia za Mungu ziko juu kuliko zako, na kinachoweza kuonekana kama kushindwa ni ushindi! Kama wanafunzi hawa, muulize Yesu akae nawe na akuonyeshe jinsi nguvu ya kweli hupatikana.

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Kanisa la Times Square mnamo 1994 katika mwaliko wa mchungaji mwanzilishi, David Wilkerson, na aliteuliwa kuwa Mchungaji Mwandamizi mnamo 2001.

Download PDF