USHINDI JUU YA DHORUBA KALI | World Challenge

USHINDI JUU YA DHORUBA KALI

Gary WilkersonFebruary 17, 2020

Tunajua kuwa Yesu alishinda ushindi Kalvari kwa ajili yetu, wakati alishinda kifo, Shetani na nguvu ya dhambi. Swali lililobaki kwa waumini ni, "Nini Sasa? Najua Yesu alishinda ushindi wangu msalabani, lakini ushindi wake kwa vita uko vipi katika maisha yangu sasa?"

Yesu alipokuwa Mwokozi wako, alikufanya kiumbe kipya lakini ingawa ulibadilishwa, ulimwengu ulibaki uleule. Na kwa sababu ya hii, kuna nguvu ambazo zinajiunganisha dhidi yako - ulimwengu, Ibilisi na hata mwili wako mwenyewe unapigana na roho yako.

Vita vingine ni vya nje, kama vile kushambulia ndoa yetu, fedha zetu, watoto wetu. Vita vingine ni vya ndani, kama vile wasiwasi, unyogovu, wasiwasi. "Je! Ndoa yangu inaweza kuishi?" "Je! Mtoto wangu amewahi kuja kwa Bwana?" "Je! Ninastahili kujiita mkristo?" Shida zote hizi zinatusukuma kwa mashaka na kukata tamaa, na kutufanya tujiulize ikiwa Mungu yuko katika yote hayo anaendelea katika maisha yetu ya kila siku.

Tunaweza kuchukua msimamo dhidi ya Shetani na kuchora mstari kwenye mchanga, kana kwamba ni kweli, lakini tusione maendeleo yoyote. Hiyo ndiyo ilifanyika kwa Israeli walipokuwa wakikabiliana na Wafilisti. "Wafilisiti walisimama juu ya mlima upande huu, na Israeli wakasimama juu ya mlima upande wa pili, na bonde kati yao" (17:3). Sauli aliunganisha wanaume wake wote kuzuia kusonga mbele kwa Wafilisti, na kufanikiwa. Lakini je! Hiyo ilimsimamisha adui? Hapana kabisa. Kwa kweli, Wafilisiti walileta silaha kubwa hata zaidi katika tabia ya Goliyati.

Sote tunajua hadithi ya Goliyati, yule mtu mwenye nguvu nyingi ambaye alidharau mashujaa mashujaa wa Israeli hadi walishtushwa na kujazwa na aibu. Shetani hutumia mbinu hizo hizo dhidi yetu, akijaribu kututishia na kutudhalilisha mpaka tutakaposema na mshindi mchanga, David: “Bwana haokoi kwa upanga na mkuki. Kwa maana vita ni vya Bwana” (17:46-47). Hakukuwa na upanga mikononi mwa David lakini adui wake mkubwa hakuwa na nafasi kwa sababu vita ilikuwa ya Bwana!

Yesu alishinda msalabani, na ushindi wako umehifadhiwa! Mungu atafanya vita kwa ajili yako wakati unamwamini.

Download PDF