USHIRIKA WA KARIBU WA MUNGU KWA AJILI YAKO | World Challenge

USHIRIKA WA KARIBU WA MUNGU KWA AJILI YAKO

David Wilkerson (1931-2011)October 9, 2020

Wakati wa msiba, tunaweza kujiuliza, "Jicho la Bwana liko wapi katika haya yote?" Tunaweza kuwa na hakika kwamba Mungu haangalii mipango ya mwitu ya viongozi waliopoteza akili, haijalishi wana nguvu gani. “Huwafanya wakuu kuwa bure; Yeye huwafanya waamuzi wa dunia kuwa bure ... Wakati atakapowapulizia, nao watakauka, na upepo wa kisulisuli utawaondoa kama mabua” (Isaya 40:23-24).

Isaya anatuambia, "Mara tu 'mbegu' hizi hupandwa na kushika mizizi ardhini Mungu hupuliza juu yao, na hunyauka. Watawala waovu wa dunia wameshikwa na kimbunga chake na kusombwa kama makapi. Anawapunguza kuwa kitu chochote.”  Kuthibitisha hili kwetu, Yesu alisema, "Msiwaogope wale ambao wanaua mwili lakini hawawezi kuua roho. Bali mwogopeni Yeye awezaye kuangamiza roho na mwili kuzimu” (Mathayo 10:28).

Hata katikati ya machafuko makubwa ya ulimwengu, lengo kuu la Mungu sio kwa madhalimu; anazingatia kila hali, kila undani, katika maisha ya watoto wake. Kristo anasema katika mstari unaofuata, “Je! Shomoro wawili hawauzwi kwa sarafu ya shaba? Na hakuna hata moja kati yao linaloanguka chini mbali na mapenzi ya Baba yenu” (10:29).

Katika siku za Kristo, shomoro walikuwa nyama ya maskini na waliuza mbili kwa senti moja. Barabarani, wawindaji wa ndege walionekana wakibeba vikapu vilivyojaa shomoro waliotegwa. Walakini, Yesu alisema, "Hakuna hata moja ya viumbe hawa wadogo inayoanguka chini bila Baba yako kujua." Kulingana na mfafanuzi wa Biblia William Barclay, neno la Yesu "kuanguka" katika aya hiyo hapo juu linaashiria zaidi ya kifo cha ndege. Maana ya Kiaramu ni "kuangaza juu ya ardhi." Kwa maneno mengine, "anguka" hapa inaonyesha kila hop ndogo iliyojeruhiwa ambayo ndege mdogo hufanya.

Kristo anatuambia, kwa kifupi, "Jicho la Baba yako liko juu ya shomoro, sio tu inapokufa lakini hata inapoangaza juu ya ardhi. Mungu anaona mapambano yake yote madogo, na anajali juu ya kila undani wa maisha yake.”

Kisha Yesu anasema, “Basi, usiogope; ninyi ni wa thamani kuliko shomoro wengi” (10:31). Kuweka tu, yule aliyeunda na kuhesabu nyota zote, ambaye anaweka galaxies katika njia zao, ana macho yake juu yako. Kwa hivyo pata raha na hakikisho kwake!

Download PDF