USHUJAA WA KUZUIA BARABARA ZA KIROHO | World Challenge

USHUJAA WA KUZUIA BARABARA ZA KIROHO

Gary WilkersonFebruary 10, 2020

Mtume Paulo alitimiza mambo ya ajabu kwa sababu ya Kristo. Alisimamia makanisa kote Asia na sehemu zingine za Uropa, wakati pia alikuwa akihudumu kama mwinjilisti na mwombaji. Msomi wa kweli, aliwasilisha kesi hiyo kwa Kristo mbele ya korti na wafalme.

Paulo alikuwa amedhamiria kuipeleka injili ya Kristo kwa kitovu cha ulimwengu - Roma - na katika Matendo 27 tunasoma juu ya safari yake kwenda Italia. Katika safari hii, yeye na wenzake wa safari katika meli walikabiliana na upinzani mkali: "Pepo zilikuwa zinapiga dhidi yetu" (Matendo 27:4). Hii ilikuwa kizuizi cha maumbile, lakini labda Paulo aliona kama kizuizi cha kiroho.

Meli ya Paul mwishowe ikagonga kwenye miamba, ikapasuka vipande vipande, lakini ilibonyeza macho wakati janga lilipokuja. Akawahimiza watu wake, "Hakunaa hata nafsi mja ya maisha kati yenu, lakini meli tu. Kwa maana usiku huu malaika wa Mungu ambaye mimi ni mtumwa wake, na ambaye ninamtumikia alisimama, akisema, 'Usiogope, Paulo'… Kwa hivyo jipe ​​moyo, enyi watu, kwa kuwa ninaamini Mungu kuwa itakuwa kama vile nilivyoambiwa” (Matendo 27:22-25).

Paulo alikuwa amevumilia dhiki nyingi hadi wakati huo, na aliweza kuvumilia yote kwa sababu akili yake ilikuwa kila wakati kwenye misheni yake: kuishi, kuhubiri na kumtumikia Kristo. Kila Mkristo ameitwa kutangaza neema ya Mungu kwa ulimwengu ulioanguka, wenye dhambi. Tunapaswa kuhudumia masikini, kupendana, na kuabudu pamoja katika jamii ya injili ya kweli. Kwa kifupi, tumeitwa kupeana upendo wa Mungu kwa wengine kupitia maneno na matendo yetu ili ulimwengu ubadilishwe. Kwa kufanya haya yote tunaleta nuru ya Kristo kwa ulimwengu wenye giza.

Wakristo ambao huchagua kukaa kando ya imani - kwenda kanisani kwa faraja tu - hawatapata upinzani mkubwa kutoka kwa adui. Lakini ikiwa wewe ni mwamini ambaye ameazimia kuishi kwa Yesu na unayo maono ya injili kwa waliopotea na kuumiza, utakuwa na safu ya ushambuliaji ya Shetani kwako.

Paulo hakuondoa macho yake kwenye wito wake, ambao ulikuwa ni Kristo. Ndio maana alikuwa shwari wakati wote wa dhoruba. Uhimizwe kufuata sauti ya Mwalimu! Yeye yuko katika udhibiti na hatawahi kukuongoza kwenye mwelekeo mbaya.

Download PDF