USO WAKO UNUAONGEA HADITHI GANI? | World Challenge

USO WAKO UNUAONGEA HADITHI GANI?

David Wilkerson (1931-2011)December 5, 2019

Mfalme Daudi alitangaza kwa ujasiri, "Kwa maana nitakuja kumsifu, yule ambaye ni afya ya uso wangu, na Mungu wangu" (Zaburi 42:11, KJV). Yeye kurudia taarifa hiyo hiyo katika Zaburi 43:5.

Uso wako ni ubaho wa matangazo ambayo hutangaza kinachoendelea moyoni mwako. Furaha yote au mtikisiko ulio ndani yako unaonyeshwa juu ya uso wako - uso wako, lugha ya mwili wako, sauti yako ya sauti. Kwa mfano, wakati akili ya mtu imejaa wasiwasi wa maisha, mabega yanaweza kushuka, nyusi zinaweza kubonyeza, uso unaweza kutingisika.

Wengi wetu tunahitaji kuwa waangalifu kwa sura yetu ya usoni kwa sababu tunaweza kutuma ujumbe usiofaa kwa ulimwengu. Uso wako ndio faharisi ya roho yako na huonyesha kile kinachoendelea ndani ya moyo wako.

Kwa kweli, uwepo wa Kristo ndani ya moyo wako una athari moja kwa moja kwenye uso wako! Inaathiri pia matembezi yako na mazungumzo yako. Wasiwasi pia inaweza ugumu uso wa mtu, kama vile dhambi mbaya inaweza. Sote tunajua kuwa kama Wakristo hatufai kuwa na wasiwasi - Bwana wetu anajua kabisa mahitaji yetu na shida zetu zote - na kwa njia nyingine tunasisitizwa wakati mwingine.

Je! Uso wako unasema nini kwa kizazi kilichopotea? Wakati Stefano alisimama mbele ya wanaume wenye uadui, wenye hasira katika Sanhedrini, "uso wake [uliangaza] kama uso wa malaika" (Matendo 6:15). Katikati ya hawa watu wasioamini, Stefano alisimama akiwa na mwangaza wa Yesu juu yake, na tofauti ilikuwa wazi kwa wote. Kinyume na hayo, watu hawa katika baraza la sinagogi walimkasirikia sana Stefano hivi kwamba "wakamsagia meno" (7:54). "Mtu mbaya huumiza uso wake" (Mithali 21:29). Dhambi na hasira zinaonyeshwa usoni mwa mtu haswa kabisa kama furaha na amani.

Kama mtoto wa Mungu, unajua ya kuwa Bwana anakujali na anapenda hali yako (1 Petro 5:7). Moyo wake unasonga mbele kwako wakati wote na unaweza kutembea katika uhuru mtukufu. Hiyo inapaswa kuinua uso wako!

Download PDF