UTAFUATA UONGOZI WAKE? | World Challenge

UTAFUATA UONGOZI WAKE?

David Wilkerson (1931-2011)October 17, 2019

“Nitakufundisha na kukuonyesha njia unayopaswa kuenda; Nitakuongoza kwa jicho langu. Usiwe kama farasi au kama nyumbu, ambao hawana ufahamu, ambao lazima ifungwe kitu na ijamu, vinginevyo hawatakukaribia wewe” (Zaburi 32:8-9).

Katika aya hizi mbili fupi Mungu hutupa somo moja kubwa zaidi juu ya mwongozo katika maandiko yote. Kwanza kuna ahadi ya thamani kwetu, msingi ambao tunaweza kujenga imani kubwa. Msingi huu ni utayari wake wa kutuongoza na kutuelekeza katika kila kitu! Mwanzoni mwa sura hiyo, unagundua kwamba ahadi hii hutolewa kwa watu maalum - wale ambao dhambi zao zimefunikwa na ambao ndani yake hakuna udanganyifu; ambao mkono wa Bwana ni mzito juu yao; ambao wamcha Mungu na huomba katika wakati ambao wanaweza kusikiwa; ambao wamefichwa na wamehifadhiwa kutoka kwa shida; na wanaoimba nyimbo za ukombozi.

Bado Neno la Mungu linasema mtu anaweza kuwa mwaminifu ambaye anafurahiya faida zote za kiroho za kuwa mtoto wa Mungu, na bado kuwa kama mukosa hakili linapokuja suala la kutii mwongozo wake. Mungu alisema juu ya Israeli, "Kwa miaka arobaini nilihuzunika na kizazi hiki, na nikasema 'Ni watu ambao hupotea mioyoni mwao, na hawajui njia Zangu' (Zaburi 95:10).

Kwa kweli Mungu alikuwa akisema, "Baada ya miaka yote hiyo mingi ya kupokea mwongozo wangu wa upole na kutolewa miujiza, bado hawana wazo dogo la jinsi ninavyofanya kazi! Na hawajaribu hata kuelewa kanuni zangu za mwongozo.”

Mungu anataka watu wanaomjua vyema watembee kwa hoja yake kidogo, lakini waumini wengi hawatumii wakati wa kutosha mbele yake kumjua kwa njia hii. Waisraeli walikuwa watoto wenye kicha, wenye ubinafsi pia wa kumwamini Mungu na maisha yao ya baadaye. Walitaka njia ya haraka, na rahisi kutoka kwa maeneo magumu na hawakujifunza chochote kutoka kwa uwongofu wa kimbingu ambao uliwachukua kutoka utumwa hadi ukingoni mwa Nchi ya Ahadi.

Wapenzi, Mungu afadhali kutuongoza kwa jicho lake kuliko kidogo na tangi. Anataka tuwe na ufahamu kamili wa njia zake na uhakikisho wa mkono wake wa mwongozo juu yetu.

Download PDF