UTUKUFU WA KRISTO NDANI YETU | World Challenge

UTUKUFU WA KRISTO NDANI YETU

David Wilkerson (1931-2011)September 6, 2019

"[Musa] akasema," Tafadhali, nionyeshe utukufu wako. "Kisha akasema," Nitapitisha wema Wangu wote mbele yako, nami nitatangaza jina la Bwana mbele yako. ... Itakuwa hivyo, wakati utukufu Wangu unapita, nitakutia katika ufa wa ule mwamba, na nitakufunika kwa mkono Wangu hata nitapokuwa nimekwisha kupita. Ndipo nitauondoa mkono wangu, nawe utaniona mgongoni mwangu; lakini uso Wangu hautaonekana ” (Kutoka 33:18-19, 22-23).

Roho Mtakatifu alimchukua Musa, mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa amejitolea kabisa kwa mapenzi yake, na kamvutia karibu na mlima ili azungumze naye uso kwa uso. Musa aliposhuka mlimani kuongea na wana wa Israeli, uso wake ulionyesha utukufu wa Bwana hata ukang'aa. "Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa; nao wakaogopa kumkaribia" (Kutoka 34:30). Paulo anafafanua hivi: "Wana wa Israeli hawakuweza kutazama uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake" (2 Wakorintho 3:7).

Utukufu usoni mwa Musa ulipungua baada ya muda kwa sababu ulikuwa tu aina ya utukufu wa kiroho uliokuja. Na yaliyompata Musa sio kulinganishwa na yale ambayo Roho Mtakatifu anataka kufanya leo. "Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ilikuwa na utukufu, huduma ya haki ina utukufu unaozidi. Kwa maana hata kile kilichotukuzwa hakikuwa na utukufu katika jambo hili, kwa sababu ya utukufu unaozidi. Kwa maana ikiwa kinachopita kilikuwa cha utukufu, kilichobaki ni utukufu zaidi” (2Wakorintho 3:9-11). Kwa maneno mengine, ikiwa utukufu uliopunguka usoni mwa Musa ulikuwa na nguvu kama hiyo ya kushuhudia, ni jinsi gani utukufu wa Kristo katika watumishi wake kuwa ushuhuda - na Roho - kudhibitisha na kushawishi.

Kuna utukufu ambao hautawahi kufifia leo kwa watumishi wa Kristo - inua kichwa chako kwake na upokee uwepo wa Bwana wa kudumu.

Download PDF