UTUKUFU WA MUNGU NDANI YA KILA MMOJA WETU | World Challenge

UTUKUFU WA MUNGU NDANI YA KILA MMOJA WETU

Gary WilkersonSeptember 30, 2019

Neno "utukufu" linaweza kutumiwa kwa njia kadhaa. Kwa mfano, tunazungumza juu ya utukufu unaoshuka kanisani; uzito wa Roho katikati yetu, kama wingu zito. Ni ya kina na ya ajabu. Pia, siku moja, sote tutakwenda kwenye utukufu - mbinguni. Haleluya! Na unayo utukufu ndani yako! Hata wakati uliumbwa ndani ya tumbo la mama yako, utukufu wa Mungu ulipumuliwa ndani yako.

Yosefu alikuwa mtu ambaye alitambua utukufu wa Mungu ndani yake. Aliwaambia ndugu zake, "Kwa hiyo utamwambia baba yangu utukufu wangu wote huko Misiri, na ya yote umeona" (Mwanzo 45:13). Umaarufu wa Yosefu peke yake haukumletea utukufu; alitambua kwamba alikuwa anatimiza kusudi la Mungu. Aliishi maisha ya ukweli na uaminifu wakati Mungu alimwinua kwa madalaka.

Kama kijana, Yosefu alikuwa na ndoto kwamba ndugu zake walikuwa wakienda kuinama mbele yake. Hii ilionekana kuwa isiyowezekana wakati, kwa sababu ya wivu, walimtupa kwa shimo kwa shimo na kumwacha afe. Aliokolewa, lakini akawa mtumwa kabla ya kupandishwa cheo cha uongozi ndani ya nyumba aliyoitumikia. Walakini, aliondolewa msimamo wake na kutupwa gerezani kwa muda kabla ya kupandishwa cheo cha pili kwa amri ya Firauni (ona Mwanzo 41:42-44).

Wakati Musa alibariki wana wa Israeli kabla ya kifo chake, alisema juu ya Yosefu: "Nchi yake ibarikiwe na Bwana ... Baraka ije 'kichwani cha Yosefu, na kwenye taji ya kichwa cha yule aliyetenga na ndugu zake” (Kumbukumbu la Torati 33:13, 16). Baraka hii haikuwa ombi la Musa tu; ilikuwa moyo wa Mungu.

Vivyo hivyo, unayo utukufu wa Mungu unaishi ndani yako. "Una hazina hii katika vyombo vya udongo, kuonyesha kwamba nguvu zinazozidi ni za Mungu na sio zetu" (2 Wakorintho 4:7, ESV). Ni ajabu sana kujua kuwa sio lazima kusubiri hadi uwende mbinguni ili kuona utukufu wa Mungu.

Download PDF