UWEZO WA MOYO USIOAMINI | World Challenge

UWEZO WA MOYO USIOAMINI

David Wilkerson (1931-2011)July 24, 2019

Wakati wana wa Israeli walipookolewa kutoka Misri na kuvuka Bahari Yashamu, imani yao ilikuwa juu wakati wote. Waliimba, wakicheza na kupiga kelele sifa za Mungu kwa kufunulia mkono wake wenye nguvu wa ukombozi. "Bwana ni nguvu zangu, na wimbo wangu ... Ee Bwana mkono wako wa kuume umepa ... Bwana atatawala milele na milele" (Kutoka 15:2, 6, 18).

Lakini Waisraeli waliiacha haraka kazi zake, na wakaacha mwongozo wake. Wakageukia ma shaka na kutokuamini, na Baba wa mbinguni hakuwa na udhaifu. "Ndipo utukufu wa Bwana ulionekana ndani ya hema ya kukutania, mbele ya wana wa Israeli wote. Bwana akamwuliza Musa, Je! Watu hawa watanidharau hadi lini? Nao wataniamini kwa muda gani, na ishara zote nilizozifanya kati yao?" (Hesabu 14:10-11). Ni kilio kikubwa kutoka moyoni mwa Mungu: "Nifanye nini ili kupata watu ambao wataniamini kikamilifu mimi?"

Kama ilivyokuwa katika siku ya Musa, watu wa Mungu leo ​​hujificha kwa kutoamini, wanaoonekana kuamini kuwa neema ya Mungu inawaokoa kutokana na adhabu za dhambi. Lakini Neno linasema wazi kwamba hata wafuasi wa Kristo wanaweza kumiliki moyo unaoweza kutokuamini, "Jihadharini, ndugu zangu, pasiwe  katika mmoja wenu yeyote mwenye nyoyo mbaya wa kutoamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai" (Waebrania 3:12). Sio kuzungumza juu ya kuzunguka hapa; ni kuzungumza na waumini. "Ndugu, jihadharini, kwa sababu unaweza kuwa na moyo wa kutoamini - ndani yako!"

Maandiko yanasema, "Kwa kuwa tumekuwa washirika wa Kristo ikiwa tunashikilia mwanzo wa imani yetu hadi mwisho" (3:14). Baadhi ya watu wa Mungu leo ​​wanapoteza imani ya uwaminifu isiyotingizika na nguvu ambayo mwanzo waliyokuwa nayo kwa sababu ya kujaribiwa kukali. Yesu alionya juu ya majaribu makari ya imani ambayo yangefuatia kabla ya kuja kwake, lakini hayawezi kuangukia katika hofu na kutokuamini.

"Kwa Imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto" (1 Petro 1:7). Ingawa unakwenda kupitia majaribio, usiruhusu imani yako kupunguzwa na moto. Badala yake, ruhusu imani yako itakaswe. Ili ifanywe takatifu. Vumilia shida ya muda kwa baraka za milele. Mungu unayemtumikia anakupenda na anaweza kuaminiwa kwa kukuletea jaribio lolote!

Download PDF